Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen, Hanna Ylöstalo

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkeli tarkastelee tapausta, jossa joukko tutkijoita puuttui Sipilän hallituksen ohjelman sukupuolisokeuteen ja pyrki nostamaan sukupuolten tasa-arvon hallituksen agendalle. Luemme tutkijoiden poliittista aktivoitumista esimerkkinä tasa-arvopolitiikan ja feministisen kritiikin muuttuneista ehdoista uusliberalistisen hallinnan kontekstissa sekä akateemisen asiantuntemuksen mahdollisuuksista vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Analyysimme lähtökohtana on näkemys valtion muutoksesta hallinnan muutoksena, jota täydennämme hallinnan yksisuuntaisuutta haastavalla affektien tutkimuksella. Aineistomme on tutkijoiden vaatimuskirjelmä hallitusohjelman sukupuolivaikutusten arvioinnista, sen valmisteluprosessiin liittyvät keskustelut, sitä käsitellyt uutisointi sekä poliitikkojen reaktiot ja politiikkaefektit. Tulkitsemme suva-vaatimuksen uudenlaisena, akateemisen asiantuntijuuden kautta suodattuneena feministisen vastarinnan muotona, johon olennaisesti kuuluu affektien hallinta. Analyysimme tekee näkyväksi strategisen hallitusohjelman uusliberaalin hallinnan muotona ja pohtii, miten strateginen valtio on hankala tasa-arvolle, tasa-arvopolitiikalle ja feministiselle vastarinnalle.
Original languageFinnish
JournalSosiologia
Volume53
Issue number4
Pages (from-to)257-275
Number of pages19
ISSN0038-1640
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 5141 Sociology

Cite this