Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 muutti asenteita ja vähensi sairastavuutta

Translated title of the contribution: Finnish nationwide allergy programme 2008–2018 changed attitudes and reduced morbidity

Tari Markku Kallevi Haahtela, Erkka Valovirta, Kimmo Saarinen, Juha Jantunen, Paula Kauppi, Anna Susanna Pelkonen, Irmeli Lindström, Erja Tommila, Leena Petman, Tuula Ketola, Soili Mäkinen-Kiljunen, Peter Csonka, Paula Hellemaa, Sirpa Pajunen, Mervi Puolanne, Ilkka Repo, Alexander Salava, Johannes Savolainen, Tiina Laatikainen, Miika LinnaLeena C. von Hertzen, Krista Abdulla Hama Salih, Matti Hannuksela, Tuula Vasankari, Mika J Mäkelä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : Allergiaohjelma 2008–2018 on kansallinen kansanterveysohjelma, jonka avulla välttö¬strategia on käännetty sietostrategiaksi ja painotettu allergiaterveyttä. Raportoimme 10 vuoden tulokset. Menetelmät : Ohjelmalla oli kuusi tavoitetta, joiden toteuttamiseksi määriteltiin tehtävät, työkalut ja mittarit. Ohjelmaa toteutettiin kouluttamalla terveydenhuoltoa ja viestimällä väestölle. Tulokset : Astman ja allergisen nuhan esiintyvyys tasoittui asevelvollisissa ja Helsingin aikuisväestössä. Helsingin aikuisista astmaatikoista 41 % oli ollut vuoden 2016 kyselyä edeltäneen vuoden oireettomia (31 % 2006). Lasten allergiaruokavaliot vähenivät koko maassa noin puoleen. Työperäiset allergiset sairaudet vähenivät 45 %. Astman sairaalahoidon tarve puolittui, mutta päivystyskäynnit vähenivät oleellisesti vain lapsilla. Anafylaksia aiheutti aiempaa enemmän päivystyskäyntejä. Allergiasta ja astmasta aiheutuvat vuosittaiset suorat ja epäsuorat kustannukset vähenivät 200 miljoonaa euroa ¬(30 %) verrattaessa vuosia 2007 ja 2018. Päätelmät : Allergian ja astman aiheuttama sairastavuus ja niistä koituvat kustannukset vähenivät merkittävästi. Haitat vähenivät aluksi nopeasti, myöhemmin hitaammin. Ammattilaiset ja suuri yleisö hyväksyivät uuden suunnan, jossa painottuivat sietokyky ja terveys allergiasta huolimatta. Tietoon perustuvat systemaattiset ohjelmat ovat vahva keino parantaa kansanterveyttä.
Translated title of the contributionFinnish nationwide allergy programme 2008–2018 changed attitudes and reduced morbidity
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume75
Issue number36
Pages (from-to)1760-1767
Number of pages8
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu. English summary.

Fields of Science

 • Hypersensitivity
 • +epidemiology
 • Asthma
 • Rhinitis, Allergic
 • Food Hypersensitivity
 • Morbidity
 • Attitude to Health
 • Desensitization, Immunologic
 • Environment
 • Occupational Diseases
 • Hospitalization
 • After-Hours Care
 • Anaphylaxis
 • Child
 • Adult
 • Health Care Costs
 • Anti-Asthmatic Agents
 • Drug Utilization
 • National Health Programs
 • 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
 • 3141 Health care science

Cite this