"Kasva tai kuole" – Oy Arabia Ab:n muotoilujohtamisen kehittyminen ja strateginen ambideksterisyys 1960-luvulta 1980-luvun loppuun

Jaakko Autio

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Tutkimus tarkastelee Oy Arabia Ab:n strategian muuttumista, muovautumista ja kehkeytymistä suomalaisen muotoilun kultakauden jälkeen 1960-luvun lopulta 1980-luvun lopulle. Tuolloin kansainvälinen talous avautui ja kilpailu kiristyi lisääntyvän tuonnin myötä. Tutkin sitä, miten yritys pyrkii strategisesti ratkaisemaan tuottavuuden ja kansainvälistymisen haasteet, sekä sitä, miten organisaatioon, johtamiseen ja omistukseen liittyvä päätöksenteko kytkeytyy strategiseen suunnitteluun. Lisäksi tutkin sitä, miten Arabia integroi muotoilujohtajuuden osaksi strategiaansa ja vastaa osaltaan muuttuvan kulutuksen ja liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Tutkimusjakson aikana suhde emoyhtiö Oy Wärtsilä Ab:hen kehystää yrityksen strategiaa.

Tutkin strategista johtamista ja suunnittelua liiketoimintahistorian näkökulmasta, jossa tarkastelun kohteena on yrityksen pitkän aikavälin strateginen muutos, kehittyminen ja uuden strategian rakentaminen. Teoreettisena työkaluna hyödynnän ambideksterisyyttä eli kaksikätisyyttä. Tällöin tutkimuskohteena on yrityksen kyky hyödyntää olemassa olevia voimavaroja (eksploitaatio) sekä innovoida uusia strategisia tavoitteita ja toimintatapoja (eksploraatio).

Aineisto koostuu yrityksen strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun liittyvistä kolmesta kokonaisuudesta: 1) arkistoaineisto, 2) asiakas-, henkilöstö- ja muut sidosryhmälehdet sekä 3) muut painetut lähteet (mm. vuosikertomukset, lehtiartikkelit). Aineiston analyysissä ja strategian tarkastelussa hyödynnän narratiivista otetta, jonka avulla rakennan kolme strategianarratiivia: omistus ja organisaatio, tuottavuus sekä kansainvälistyminen.

Omistuksen ja organisaation narratiivi kehystää yrityksen strategian rakentamista ja muovautumista tarpeella luoda vahva kansainvälistyvä muotoiluyritys pohjoismaihin, organisaatiorakenteen modernisoinnilla sekä emoyhtiö Wärtsilän luomilla jännitteillä ja mahdollisuuksilla innovatiivisuudelle. Tuottavuusstrateginen narratiivi jäsentyy laatumäärittelyn siirtymänä teknisestä laadusta muotoiltuun kokonaislaatuun, tavaramerkkipolitiikasta brändinhallintaan sekä tuotteen myymisestä valikoiman, tuoteinnovaatioiden ja yritysyhteistyön kehittämiseen asiakastarpeiden kohtaamiseksi. Kansainvälistymisen narratiivi rakentuu pääosin kotimarkkina-alueen laajenemiseen pohjoismaissa, uusien markkinoiden tavoittelemiseen skandinaavista makua arvostavissa maissa sekä myyntikanavien, omistuksen, yhteistyömuotojen ja verkostojen luomiseen.

Tutkimusjakson aikana Oy Arabia Ab:stä kasvaa emoyhtiön suojissa yritys, jossa vahvistuu systemaattinen strateginen johtaminen. Yrityksessä siirryttiin tuotteiden valmistamisesta ja myynnistä muotoilujohtamiseen, jossa yhdistyivät tuotteiden esteettinen suunnittelu, innovatiivisuus, brändinrakentaminen ja markkinoiden ymmärtäminen. Tämän strategisen muutoksen teki mahdolliseksi Arabian kyky ambideksterisesti tukeutua nykyisiin vahvuuksiin ja osaamiseen sekä yhtäaikaisesti etsiä uutta, innovatiivista suuntaa liiketoiminnalle. Arabian strategiassa polkuriippuvuuteen perustuva eksploitatiivinen ja eksploratiivinen strategia täydentyy polkuluovuudella. Muotoilujohtaminen vahvistaa organisaation ambideksterisisiä kyvykkyyksiä, joka luo pohjan polkuluovuudelle, kaksikätisyyden suuntien samanaikaisuudelle.
Original languageFinnish
Award date9 Oct 2020
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Print ISBNs978-951-51-6305-9
Electronic ISBNs978-951-51-6306-6
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Fields of Science

  • 5202 Economic and Social History

Cite this