Kehittyvä kehittämistoiminta: Tapausesimerkki henkilöstön kehittämisen muutoksesta

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  Tieto- ja teknologiaintensiivisyyden aiheuttamat muutokset työelämässä ovat asettaneet myös henkilöstön kehittäjien työlle aivan uudenlaisia haasteita. Jatkuvassa muutoksessa oleva tietotalous vaatii henkilöstön kehittäjiltä uudella tavalla suunnattuja työvälineitä, lähestymistapoja ja kehittämismetodeja kuin perinteisempi kouluttamiseen perustuva kehittämistyö. Perinteisen koulutuksen ongelmaksi on muodostunut se, että siinä vaiheessa kun henkilöstön osaamistarpeet on saatu kartoitettua, koulutus suunniteltua ja toteutettua, saattaa osaaminen olla jo vanhentunutta. Tähän on törmätty esimerkiksi telekommunikaatioalalla (Ahonen, 2004). Esittelen puheenvuorossani ensin tuotantotapojen historiallista kehitystä. Tämä siksi, että tuotantotapojen kehitys vaikuttaa luonnollisesti myös kehittämistyöhön ja sen tavoitteiden muotoutumiseen ja kehittymiseen. Toiseksi käyn läpi henkilöstön kehittämisestä käytyä teoreettista keskustelua ja sen puutteita. Kolmanneksi esittelen esimerkkitapauksena kehittäjien työn muutoksesta kuvauksen Tieliikelaitoksen henkilöstön kehittämisen historiasta ja nykypäivästä.
  Original languageFinnish
  JournalKonsepti: toimintakonseptin uudistajien verkkolehti
  Volume1
  Issue number1
  Number of pages14
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeB1 Journal article

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences

  Cite this