Kemian mallit ja visualisointi -kurssin yhteisöllinen uudistaminen malliteoriaan pohjautuvalla kehittämistutkimuksella

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa raportoidaan ensimmäinen osa tutkimuksesta, jonka päätavoitteina on kehittää sekä Kemian mallit ja visualisointi -kurssia että kehittämistutkimusta tutkimusmenetelmänä. Kehittämisestä vastasivat kolme tutkijaa, jotka toimivat myös kurssin opettajina. Tutkimus sisälsi kaikkia kehittämistutkimuksen ydinosa-alueita, joita ovat ongelma-analyysi, kehittämisprosessi ja kehittämistuotos. Kehittäminen koostui malliteorian neljästä vaiheesta: 1) historiallisen kurssimallin analysointi itsenäisesti, 2) sisäisen mallin rakentaminen itsenäisesti, 3) sisäisen mallin julkistaminen pienryhmässä ja 4) yhteisymmärrysmallin rakentaminen yhteisöllisesti.
Ensimmäisessä ongelma-analyysissä kurssiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet kartoitettiin tutkimalla edellisiä kurssikertoja. Ongelma-analyysin pohjalta tutkijat muodostivat kehittämisprosessista ja -tuotoksesta sisäiset mallit, jotka julkistettiin tutkijoiden kesken pienryhmässä. Julkisia malleja testattiin ja jatkojalostettiin kohti tutkijoiden välistä yhteisymmärrystä. Tutkimuksesta saatiin kolme päätulosta. Kurssin mahdollisuuksia ovat
tutkimukseen pohjautuvat sisällöt ja käytäntöä tukevat työskentelytavat, kun taas haasteita ovat ohjaajien suuri työtaakka, opiskelijoiden ohjaaminen sekä tavoitteiden ja toiminnan välinen vuorovaikutus. Kehittämisen tuloksena kurssin mahdollisuuksia pyrittiin tukemaan ja haasteisiin vastaamaan tekemällä kurssiin sisällöllisiä, tavoitteellisia ja rakenteellisia muutoksia, joiden
tavoitteena oli antaa opiskelijoille valmiuksia tukea kemian oppimista mallinnuksen avulla valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Kolmantena päätuloksena kehitettiin uusi opetuksen kehittämiseen soveltuva tutkimusmenetelmä, jossa kehittäminen
tapahtuu yhteisöllisesti malliteoriaan pohjautuen.
Original languageFinnish
Title of host publicationTutkiva lähestymistapa kemian opetukseen : V valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja
EditorsMaija Aksela, Johannes Pernaa, Maija Rukajärvi-Saarela
Number of pages19
Place of PublicationHelsinki
PublisherKemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto
Publication date7 Dec 2010
Pages96–114
ISBN (Print)978-952-10-6747-1
ISBN (Electronic)978-952-10-6748-8
Publication statusPublished - 7 Dec 2010
MoE publication typeA4 Article in conference proceedings
EventValtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposium - Kokkola, Finland
Duration: 8 Apr 20109 Apr 2010
Conference number: V

Publication series

NameKemian opetus
PublisherKemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto
ISSN (Print)1797-1517

Fields of Science

  • 116 Chemical sciences

Cite this