Kemian opettajien käsityksiä molekyylimallinnuksen käytöstä opetuksessa

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

  Abstract

  Tässä tapaustutkimuksessa selvitettiin kemian aineenopettajien käsityksiä tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen roolista opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden mukaisessa opetuksessa. Tutkimus toteutettiin Mielekästä molekyylimallinnusta kouluopetukseen -mentorikoulutushankkeen yhteydessä. Siihen osallistui 17 molekyylimallinnusta opetuksessa soveltavaa kemian aineenopettajaa perusopetuksesta ja lukiosta eri puolilta Suomea. Tutkimusta ohjasivat seuraavat kysymykset: 1) Mitä opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia tavoitteita molekyylimallinnus tukee perusopetuksen ja lukion opetuksessa kemian aineenopettajien käsitysten mukaan? ja 2) Mitä opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia sisältöjä molekyylimallinnus tukee perusopetuksen ja lukion opetuksessa kemian aineenopettajien käsitysten mukaan? Tutkimusaineistona käytettiin etätehtävän raportteja (N=16) sekä hankkeen yhden lähitapaamisen muistiinpanoja. Tutkimusaineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimus osoitti, että kemian opettajien mielestä molekyylimallinnus tukee opetuksen tavoitteita ja sisältöjä lukuisissa kemian opetussuunnitelmien perusteiden kohdassa. Sen koettiin tukevan erityisesti orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ymmärtämistä perusopetuksessa. Lukion opetuksessa sen koettiin tukevan erityisesti päätelmien tekoa ja kolmiulotteisten rakenteiden ymmärtämistä. Molekyylimallinnuksen koettiin antavan eniten lisäarvoa orbitaalien, kemiallisten sidosten ja biomolekyylien opettamiseen lukion kemian opetuksessa.
  Original languageFinnish
  Title of host publicationArkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin
  EditorsMaija Aksela, Johannes Pernaa
  Number of pages11
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherKemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto
  Publication date2009
  Pages195–205
  ISBN (Print)978-952-10-6008-3
  Publication statusPublished - 2009
  MoE publication typeA4 Article in conference proceedings
  EventIV Valtakunnalliset ke­mian ope­tuk­sen päivät 2009 - Kemian osasto, Kumpulan kampus, Helsinki, Finland
  Duration: 16 Apr 200917 Apr 2009

  Publication series

  NameKemian opetus
  PublisherKemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto
  ISSN (Print)1797-1517

  Fields of Science

  • 116 Chemical sciences

  Cite this