Kesäyliopistolaitos alueellisena ilmiönä

Translated title of the contribution: Summer universities as a regional phenomenon

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sitä täydentävä asetus (805/1998) määrittävät kesäyliopistot alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksiksi, jotka
  järjestävät avointa yliopisto-opetusta ja muuta koulutusta. Artikkelissa esitetään
  sosiologis-historiallista analyysia kesäyliopistolaitoksen alueellisesta luonteesta. Näkökulmaa ilmiöön on muodostettu Anthony Giddensin ja Pierre Bourdieun käsitteistöä tulkiten. Tarkastelu tuo esille kesäyliopistoon kytkeytyneen toimijuuden aika-tila -ulotteisuuden rakenteistumisen kenttäerityisiä piirteitä. Kesäyliopistolaitoksen yhteiskuntahistorialliseen organisoitumiseen liittyneiden alueellistamisen vaiheiden tarkastelu tarjoaa ajattelun välineitä myös nykyisiin haasteisiin. Nykyisyyttä silmällä pitäen nostetaan pohdittavaksi myös Niklas Luhmannin ajatteluvälineiden tarjoamia mahdollisuuksia ilmiön käsittämiseksi.
  Translated title of the contributionSummer universities as a regional phenomenon
  Original languageFinnish
  JournalAikuiskasvatus
  Volume30
  Issue number3
  Pages (from-to)185-195
  Number of pages11
  ISSN0358-6197
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Fields of Science

  • 514 Sociology
  • 516 Educational sciences
  • 615 History and Archaeology

  Cite this