Kielenvaihdot tulkkauksessa – yleinen ilmiö: Myös simultaanitulkit vaihtavat kieltä usein

P Sinikka I Hiltunen, Gun-Viol Vik

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Intuitiivisesti voisi ajatella, että konsekutiivitulkit vaihtavat kieltä tulkkaustehtävän aikana useammin kuin simultaanitulkit. Teimme asiasta lyhyen kyselytutkimuksen ammattitulkkien keskuudessa. Tehtävänä oli arvioida muutamasta tulkkaustilanteesta, kuinka usein tulkki oli sen aikana vaihtanut kieltä joko siten, että vain lähdekieli vaihtui ja kohdekieli pysyi samana, tai että molemmat vaihtuivat eli tulkkaussuunta vaihtui. Kyselyn palautti 26 tulkkia ja he olivat arvioineet kielenvaihdot yhteensä 56 erilaisesta tulkkaustilanteesta. Näistä tilanteista 37 oli konsekutiivisesti ja 19 simultaanisesti tulkattuja. Tulokset osoittavat, että konsekutiivit todellakin vaihtavat kieltä yli kaksi kertaa niin usein kuin simultaanit: konsekutiivit vaihtavat kieltä keskimäärin 27−28 kertaa ja simultaanit 9−16 kertaa tunnissa. Pohjoismaisten kielten tulkkaus on arvioitu erikseen, koska näiden kielten tulkit saattavat monikielisissä pohjoismaisissa kokouksissa vaihtaa lähdekieltä joskus jopa yli 1000 kertaa tunnin aikana (keskimäärin 188 kertaa tunnissa). Johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että myös simultaanitulkit vaihtavat lähdekieltä yllättävän usein. Tulosten lisäksi pohdimme sitä, millaisia jatkotutkimuksia kannattaisi tehdä ja miksi.
Original languageFinnish
JournalKääntäjä - Översättaren
Issue number2/2018
Pages (from-to)27-31
Number of pages5
ISSN0356-4649
Publication statusPublished - May 2018
MoE publication typeB1 Journal article

Fields of Science

  • 6121 Languages

Cite this