Kohti digitaalista keskuspankkirahaa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kirjoituksessa käsitellään valikoituja digitaaliseen keskuspankkirahaan liittyviä kysymyksiä. Digitaalisella keskuspankkirahalla tarkoitetaan yksinkertaistettuna keskuspankin liikkeelle laskeman säännellyn rahan digitaalista muotoa, johon sisältyy myös mahdollisuus laajamittaiseen käyttöön maksuvälineenä. Kirjoituksessa pyritään ensinnäkin antamaan yleiskuva digitaalisesta keskuspankkirahasta ja siitä, millaisin eri tavoin se voidaan toteuttaa. Erityistä huomiota kiinnitetään oikeudellisen viitekehyksen esille tuomiseen. Toiseksi kirjoituksessa käydään läpi niitä syitä, joiden vuoksi useissa keskuspankeissa ylipäätään on selvitetty digitaalisen keskuspankkirahan liikkeelle laskemista. Kolmanneksi kirjoituksessa arvioidaan digitaalisen keskuspankkirahan liikkeellelaskusta aiheutuvia mahdollisia vaikutuksia nykyiseen pankki- ja maksujenvälitystoimintaan. (Edilex-toimitus)
Original languageFinnish
Article number20029
JournalEdilex
Volume2019
Issue number34
Pages (from-to)1-38
Number of pages38
ISSN1797-6324
Publication statusPublished - 20 Sep 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this