Kollektiivinen luovuus, yhteisöllinen oppiminen ja itsensä ylittäminen

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelin tarkoituksena on kiteyttää oppimistieteellisen tutkimuksen tuloksia suhteessa tulevaisuuden tietoa luovan yhteiskunnan asettamiin oppimisen ja asiantuntijuuden haasteisiin. Missä määrin on mahdollista venyä sellaisten älyllisten ja luovien haasteiden kohtaamiseen, joiden perinteisesti oletettiin edellyttävän poikkeuksellisia kykyjä ja lahjoja. Akateeminen itseluottamus on koetuksella, koska lähes jokaiselta ihmiseltä vaaditaan sellaisten asioiden oppimista elämänsä aikana, joiden oppimista hän ei ehkä pitänyt itselleen lainkaan mahdollisena. Kun oppijalle tarjoutuu mahdollisuus oppia vaativia taitoja yhteisöllisen osallistumisen välityksellä, hän saa pääsyn asiantuntijakulttuurin kiteytyneisiin kulttuurisen oppimisen kokemuksiin ja hänelle tarjotaan kehittyvään taidontasoonsa suhteutettua ja räätälöityä tukea, hän voi oppia lähes mitä tahansa. Pitkäaikainen intensiivinen osallistuminen tiedonluomisen projekteihin kasvattaa yksilöä asteittain ylivoimaisten haasteiden kohtaamiseen. Koska suurimmat oppimisen haasteet liittyvät ihmisen minuuteen, inhimillisten vahvuuksien sosiaalisella tunnustamisella on itsensä ylittämisen kannalta kriittinen merkitys. Kaiken kaikkiaan oppimistutkimus tarjoaa myönteisen kuvan ihmisen oppimisen ja kehityksen mahdollisuuksista.
Original languageFinnish
JournalAikuiskasvatus
Volume37
Issue number1
Pages (from-to)47-56
Number of pages20
ISSN0358-6197
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this