Konkretian vaikeus: Lukion taloustieto, talouskasvu ja kestävä kehitys lukiolaisten silmin - onko oppikirjalla väliä?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Ympäristöongelmista suuri osa on yhteiskunnallisesti aiheutettuja ja siksi myös yhteiskunnallisesti ratkaistavissa. Nuoret ovat ympäristötietoisia, mutta onko myös yhteiskunnallinen näkökulma asiaan heille tuttu? Artikkelissa tutkitaan lukion taloustiedon kurssilaisten näkemyksiä kestävän kehityksen näkökulman toteutumisesta taloustiedossa, talouskasvun ja kestävän kehityksen suhteesta sekä arvioidaan oppikirjojen vaikutusta nuorten näkemyksiin. Kyselyaineisto kerättiin vuoden aikana (2012–2013) 10 erilaisesta suomalaisesta lukiosta. Vastauksia saatiin pääosin täysinä opetusryhminä yhteensä 213 kpl. Vastaajista puolet käytti oppikirjanaan Forum- ja puolet Linkki-sarjan kirjaa, joissa on osin erilainen näkökulma esimerkiksi talouskasvun välttämättömyyteen. Kestävän kehityksen osa-alueista ekologinen kestävyys oli lukiolaisten arvion mukaan kurssilla heikoiten edustettu, eivätkä kaikki vastaajat hahmottaneet talouden ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä lainkaan. Kolme neljännestä lukiolaisista arveli talouskasvun ja kestävän kehityksen olevan kyllä yhdistettävissä, mutta suurin osa vastaajista tarkasteli asiaa lähinnä abstraktilla tasolla. Konkreettisten ongelmien ja ratkaisujen osoittaminen osoittautui hankalaksi ja toimijat näyttivät olevan kateissa: talous toimi passiivissa. Oppikirjojen näkemykset heijastuivat nuorten vastauksiin vain hyvin rajatusti ja suurempi vaikutus lieneekin oppikirjan, opetuksen ja opiskelijan taustan muodostamalla kokonaisuudella.
Original languageFinnish
JournalNuorisotutkimus
Volume33
Issue number1
Pages (from-to)19-37
Number of pages19
ISSN0780-0886
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • 511 Economics

Cite this