Kotitalousneuvonta nuorten sosiaalisten suhteiden, arjen rytmien ja taitojen tukemisessa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Nuorten osallisuuden edistäminen on yksi keskeinen nuorisopolitiikan tavoite. Käytännössä nuorten tukeminen on paljolti kohdistunut koulutuksen ja työelämään integroitumisen kysymyksiin, vaikka tuen tarve nuorten arjenhallinnan vahvistamisessa on tunnistettu. Nuorten osaamattomuus arjen taidoissa voi tuottaa työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Esimerkiksi iltapainotteinen arkirytmi voi aiheuttaa myöhästymisiä tai työstä poissaoloja, jolloin työpaikan pitäminen saattaa muodostua vaikeaksi. Tutkimme kansalaisjärjestön tuottamaa arkilähtöistä neuvontatyötä, jossa tavoitteena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten arjen taitoja. Aineisto koostuu hankkeessa työskentelevien kotitalouden ammattilaisten haastatteluista. Tutkimuksen mukaan nuorten kanssa toteutettu hanketyö edistää nuorten sosiaalisten suhteiden rakentumista sekä lievittää yksinäisyyden kokemuksia. Ammattilaiset madaltavat osallistumisen kynnystä monin tavoin. Toimintaa voikin kuvata ”Pienin askelin osallisuuteen” -työskentelyksi. Hanketyöskentelyyn kietoutuu sosiaalisten taitojen kehittäminen, mikä tapahtuu yhdessä tekemisen kautta. Ruoanvalmistus käynnistää melko luontevasti vuorovaikutuksen nuorten välillä. Sosiaalisten taitojen rinnalla nuorten oppivat myös käytännöllisiä taitoja, kuten ruuanvalmistusta, vaatehuoltoa, kodin siivousta ja taloustaitoja. Arkilähtöinen hanketyöskentely mahdollistaa näin haavoittuvassa asemassa oleville nuorille emotionaalista, sosiaalista ja
käytännön tukea. Työskentely edistää nuorten siirtymävaihetta aikuisuuteen ja mahdollistaa sosiaalisen osallisuuden kokemuksia.
Original languageFinnish
Title of host publicationNuorten perheet ja läheissuhteet : Nuorten elinolot -vuosikirja 2020
EditorsTiina Valkendorff, Ella Sihvonen
Number of pages17
Place of PublicationHelsinki
PublisherNuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto
Publication date2020
Pages201-217
ISBN (Print)978-952-372-009-1
ISBN (Electronic)978-952-372-010-7
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA3 Book chapter

Publication series

NameNuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja, Kenttä
Number227
ISSN (Print)1799-9219
NameVerkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura, Kenttä
Number155
ISSN (Print)1799-9227

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this