Kuormituksen, työilmapiirin ja sairausläsnäolon yhteys : kuormittunut lääkäri sairastaa töissä

Lotta Moisala-Julkunen, Marko Elovainio, Hannu Halila, Jukka Vänskä, Kia Gluschkoff

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : Tarkastelimme suomalaislääkärien työkuormituksen (työn suuret vaatimukset mutta vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa työhön) ja sairausläsnäolon yhteyttä sekä työyksikön myönteisen ilmapiirin sairausläsnäololta suojaavaa vaikutusta. Menetelmät : Poikkileikkaustutkimuksen aineisto (N = 2 337) perustui Lääkärin työolot ja terveys 2015 -kyselyyn. Tulokset : Vastaajista 62 % oli työskennellyt sairaana kuluneen vuoden aikana. Suuri työkuormitus oli yhteydessä suurempaan sairausläsnäolon riskiin (kerroinsuhde OR 1,23–1,99 mallinnustavasta riippuen). Työyksikön hyvä ilmapiiri pienensi hyvin kuormittavaan työhön liittyvää sairausläsnäolon riskiä. Päätelmät : Lääkärien työskentelyä sairaana voi auttaa vähentämään se, että työn vaatimuksia vähennetään, lääkärien mahdollisuuksia vaikuttaa työhön lisätään ja työyksikön ilmapiiriä kehitetään.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume75
Issue number17-18
Pages (from-to)1054-1058
Number of pages5
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu. English summary

Fields of Science

  • Workload
  • Work
  • +psychology
  • Physicians
  • Sick Leave
  • Presenteeism
  • Occupational Health
  • Job Satisfaction
  • 515 Psychology
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this