Lääkkeiden väärinkäytön tunnistaminen ja hoito

Margareeta Häkkinen, Hanna Särkilä, Agnes Stenius-Ayoade, Hanna Putkonen

Research output: Contribution to journalReview Articlepeer-review

Abstract

Suurin osa suomalaisista käyttää reseptilääkkeitään vailla päihtymystarkoitusta, ja vain 2 % on väärinkäyttänyt niitä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit, opioidit ja gabapentinoidit. Väärinkäyttöriski tulee huomioida aina, kun määrää siihen sopivia lääkkeitä. Huolellinen ja tuomitsematon anamneesi, status ja hoitosuositusten noudattaminen ovat avainasemassa lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyssä. Potilaalle laaditaan ja kirjataan hoitosuunnitelma, jossa on määritelty lääkehoidon perusteet ja seurantasuunnitelma. Silloinkin kun väärinkäyttö on todettu, hoito suunnitellaan potilaan lääketieteelliset tarpeet huomioiden. Päihdehoitoyksikköön ohjataan henkilöt, joiden lääkkeiden käyttö on päihdehakuista ja runsasta, sekä monipäihderiippuvaiset.
Original languageFinnish
JournalDuodecim
Volume139
Issue number7
Pages (from-to)541-546
Number of pages6
ISSN0012-7183
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Bibliographical note

Vertaisarvioitu.

Fields of Science

 • Prescription Drug Misuse
 • +prevention & control
 • Benzodiazepines
 • Analgesics, Opioid
 • Gabapentin
 • Central Nervous System Stimulants
 • Anabolic Agents
 • Psychotropic Drugs
 • Patient Care Planning
 • Substance-Related Disorders
 • Drug Monitoring
 • 3124 Neurology and psychiatry
 • 317 Pharmacy

Cite this