Lapsiperheiden auttaminen eri toimialojen yhteistoimintana kunnissa: Lapset puheeksi -palvelumallin toimijaverkostoteoreettinen tarkastelu

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan tukea palveluissa näyttöön perustuvien menetelmien avulla. Toimintaa tehostaa, mikäli toimijat yli sektorirajojen sitoutuvat yhteistoimintaan. Lisäksi tarvitaan tehokasta implementointia eli toimeenpanoa ja juurruttamista palvelujärjestelmään. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tutkimusnäyttöön perustuvan menetelmän sisältävästä Lapset puheeksi (LP) -palvelumallin käytöstä yhdessä suomalaisessa seutukunnassa. Teoreettisena lähtökohtana on Bruno Latourin ja kumppaneiden kehittämä toimijaverkostoteoria. Kysymme, mitkä toimijat ja välittäjät edesauttavat tai estävät toiminnan juurtumista. Aineistona toimii 13 haastattelua eri toimialojen ylimmälle- ja keskijohdolle. Tulokset osoittivat, että toimivat rakenteet, osallisuus ja jatkuva vuorovaikutus edistivät palvelumalliin liittyvän toiminnan juurtumista paikallisesti. Analyysissä toiminnan auttajiksi tunnistettiin paikallisesti ja alueellisesti toimivia yksittäisiä henkilöitä ja vastustajaksi kansallinen toimija. Toiminnan juurtuminen paikalliseen palvelujärjestelmään onnistuneen implementointivaiheen jälkeen edellyttäisi edelleen aktiivista paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden yhteistyötä. Tukena voisi olla pitkäaikainen ja strukturoitu implementointisuunnitelma, jossa huomioitaisiin esimerkiksi työntekijöiden kertauskoulutus ja tuki paikalliseen menetelmäadaptaatioon osana LP -palvelumallin toteutusta.
Original languageFinnish
JournalFocus Localis
Volume49
Issue number2
Pages (from-to)51-67
Number of pages17
ISSN2489-6357
Publication statusPublished - 1 Jul 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 5142 Social policy

Cite this