Lapsuuden psykiatrisilla ja käytöshäiriöillä on yhteys maksuhäiriömerkintöihin

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : Selvitimme miten lapsuuden psykiatriset ja käytöshäiriödiagnoosit yhdistyvät maksuhäiriömerkintöihin nuorilla aikuisilla ja miten yhteys vaihtelee vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan. Menetelmät : Käytetty Kansallinen syntymäkohortti 1997 sisälsi kaikki kyseisenä vuonna Suomessa syntyneet henkilöt (58 802, tutkimuksessa n = 56 272). Lapsuuden psykiatriset ja käytöshäiriöt tunnistettiin kansallisesta erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteristä poliklinikka- ja osastohoitojen diagnoosien pohjalta vuosilta 1997–2014. Maksuhäiriömerkinnät, jotka syntyvät maksuvelvoitteen pitkäaikaisista laiminlyönneistä, mitattiin vuonna 2020. Tulokset :Maksuhäiriömerkinnän saaneiden osuus oli 2,6-kertainen, jos taustalla oli lapsuudessa tai nuoruudessa diagnosoitu psykiatrinen tai käytöshäiriö, verrattuna muihin, joilla ei ollut kyseisiä diagnooseja. Erityisesti käytös- ja päihdehäiriöihin sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin liittyvät diagnoosit yhdistyivät maksuhäiriömerkintöihin. Yhteydet olivat vahvempia nuorilla aikuisilla, joiden vanhemmilla oli matala koulutus. Päätelmät : Maksuhäiriömerkinnät ovat huolestuttavan yleisiä haavoittuvissa ryhmissä. Nuorisopsykiatrian tueksi tarvitaan taloudellisia ongelmia ehkäiseviä toimia.
Original languageEnglish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume78
Issue number9-10
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu. English summary.

Fields of Science

  • Child
  • Young Adult
  • Conduct Disorder
  • Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
  • Substance-Related Disorders
  • Mental Disorders
  • Socioeconomic Factors
  • 3123 Gynaecology and paediatrics
  • 3124 Neurology and psychiatry

Cite this