Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Tässä luvussa tarkastellaan lasten ja nuorten katsomusten tutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia moninaistuvassa suomalaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Pohdimme perinteisen katsomustutkimuksen kehitystä yhteiskunnallisten muutosten siivittämänä ja pureudumme uskontoihin, katsomuksiin ja arvoihin liittyvän tutkimuksen erityishaasteisiin käytännön esimerkkien kautta. Keskittyen erityisesti lasten ja nuorten sekä vähemmistöyhteisöjen tutkimiseen, tarkastelemme tässä luvussa tutkimusprosessin osa-alueisiin liittyviä erityiskysymyksiä ja nostamme esiin tutkijan positioon, tutkimuksen menetelmällisiin valintoihin sekä tutkimuksen analysoimiseen ja raportointiin kytkeytyviä eettisiä valintoja. Pohdimme myös tutkimusraportin julkaisun mahdollisia vaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Katsomusten tutkimus ja sillä tuotettu tieto on aina sidonnaista yhteiskunnalliseen kontekstiin, aikaan ja tutkijan positioon. Uskonto- ja katsomussensitiivisyydestä suhteessa lasten ja nuorten elämänkysymyksiin ja merkityksenantoihin on tullut olennainen osa kasvatusalan toimijoiden ammatillisuutta. Tässä luvussa painotamme tämän sensitiivisyyden tärkeyttä myös suomalaisen lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kentillä.
Original languageFinnish
Title of host publicationLasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II : Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen
EditorsNiina Rutanen, Kaisa Vehkalahti
Number of pages18
Place of PublicationHelsinki
PublisherNuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto
Publication dateMay 2019
Pages135–152
ISBN (Print)978-952-7175-85-9
Publication statusPublished - May 2019
MoE publication typeA3 Book chapter

Publication series

NameJulkaisuja
PublisherNuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura
Number218
ISSN (Print)1799-9219

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • 614 Theology

Cite this

Benjamin, S., Niemi, P-M., Kuusisto, A., & Kallioniemi, A. (2019). Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä. In N. Rutanen, & K. Vehkalahti (Eds.), Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen (pp. 135–152). (Julkaisuja; No. 218). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto.