Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2022: määrät, piirteet ja niiden muutokset 1988–2022

Laura Mielityinen, Sari Hautamäki, Venla Hakala, Monica Fagerlund, Noora Ellonen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Kansallisessa lapsiuhritutkimuksessa selvitettiin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten väkivaltakokemuksien yleisyyttä sekä niiden muutoksia viimeisten 34 vuoden aikana. Aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä yhden oppitunnin aikana toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 6 825 oppilasta Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta.

Lasten ja nuorten kokemus kodin ulkopuolisesta turvallisuudesta on pääosin
parantunut vuodesta 2013. Kehitys näkyy voimakkaammin vanhemmassa ikäryhmässä. Kuudesluokkalaisilla on tapahtunut lievää kasvua yksittäisissä kokemuksissa. Internetissä koettu kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä ovat yleistyneet merkittävästi vuodesta 2013. Ikätoverien taholta koetaan yleisimmin henkistä väkivaltaa.

Henkinen perheväkivalta on yleistynyt merkittävästi. Kasvu näkyy vahvimmin nuoremmassa ikäryhmässä. Kuritusväkivallan käyttö on edelleen vähentynyt ja erityisen vakavat fyysisen väkivallan teot ovat edelleen harvinaisia, vaikka myönteinen kehitys on pysähtynyt. Kotona tai julkisilla paikoilla todistettu lähisuhdeväkivalta on vähentynyt vuodesta 2013.

Seksuaaliväkivallan kokemukset ovat yleistyneet sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä vuodesta 2013. Yleistyminen näkyy lähinnä lievemmissä tekomuodoissa. Erityisesti tyttöjen kohdalla tuntemattomien rooli seksuaaliväkivallan toisena osapuolena on yleistynyt merkittävästi. Seksuaaliväkivallan yhteydessä raportoidaan nyt useammin pakottamista
ja väkivaltaa kuin vuonna 2013. Väkivallasta kerrotaan yleisimmin ystäville tai perheelle. Viranomaisille kokemuksista kerrotaan edelleen harvoin.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherSosiaali- ja terveysministeriö
Number of pages119
ISBN (Electronic)978-952-00-7158-5
Publication statusPublished - Jan 2023
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameSosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
PublisherSosiaali- ja terveysministeriö
No.5
Volume2023
ISSN (Electronic)1797-9854

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this