Lavastus kohtaamisina ja kosketuksina

Laura Gröndahl

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Artikkelissa kohtaa kaksi erilaista keskustelua. Ensimmäinen käsittelee hyvin käytännönläheisesti lavastustaiteen tämänhetkistä kehitystä, toinen perustuu tutkimusryhmämme filosofis-teoreettisiin pohdintoihin kosketuksen muuttuvasta kulttuurisesta asemasta. Pääpaino on teatterityön käytännöissä ja niihin sisältyvässä, usein sanallisesti artikuloitumassa ajattelussa. Miten vakiintuneet käytännöt, työmetodit ja toiminnan tavat ilmentävät, tuottavat ja ylläpitävät ideologisia ja filosofisia käsityksiä taiteesta ja maailmasta.
Nuorten teatterintekijöiden työskentelyssä ovat vahvassa nousussa sellaiset tekemisen tavat, jotka korostavat sekä työprosessin että katsomistapahtuman vuorovaikutuksellisuutta ja dialogisuutta. Niiden myötä on myös lavastusta entistä enemmän ajateltava tapahtumallisuuden, ihmisten välisten tilanteiden, toiminnan ja suhteiden verkostona, ei niinkään fyysisinä näyttämöelementteinä. Tämä on johtanut entistä voimakkaampaan ryhmätyön ja yhteisöllisyyden korostumiseen. Voi sanoa, että lavastus toteutuu lopullisesti vain esityksen osallistujien välisissä kohtaamisissa ja kosketuksissa. Tämä liittyy yleisempiin, tilan ja paikan filosofiaa käsitteleviin keskusteluihin. Toisaalta tutkimusryhmämme keskeinen käsite, kosketuksen paattinen momentti avaa lavastustaiteeseen liittyvää kosketuksen ja kohtaamisen problematiikkaa. Paattinen momentti merkitsee, että kosketuksessa on aina läsnä koskettamaton, vieraaksi jäävä ulottuvuus, joka ei koskaan täysin tule jaettavaksi eikä asetu yhteisen ymmärryksen piiriin. Tämä ”kosketettavan koskemattomuus” tuottaa kokemuksen oman ymmärryksen ja vastaanottokyvyn rajoista, paljastaa sokean pisteen ja katkoksen maailman ja mielen välissä. Tällainen tutun järjestyksen ja valmiina annetun merkityksellisyyden ulkopuolelle ajautuminen on keskeinen asia kokemuksissa, joita pidämme taiteena.
Original languageFinnish
Title of host publicationKosketuksen figuureja
EditorsMika Elo
Number of pages19
Volume2014
Place of PublicationHelsinki
PublisherTutkijaliitto
Publication date2014
Pages72-91
ISBN (Print)978-952-5169-89-8
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeB2 Book chapter

Fields of Science

  • 6131 Theatre, dance, music, other performing arts

Cite this