Luottamussuhde ja yhteinen tulevaisuusperspektiivi sektoritutkimuksen vaikutusvallan kanavoijana

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Arja Haapakorpi tarkastelee artikkelissaan luottamuksen ja vaikutusvallan suhdetta sektoritutkimuksessa. Artikkelin kolmas keskeinen käsite on jaettu tulevaisuusperspektiivi eli yhteisössä jaettu käsitys tulevaisuudesta. Näiden suhdetta Haapakorpi analysoi kahden tapauksen avulla. Esimerkkitapauksissa sektoritutkimuslaitokset ylimitoittivat oletetun tulevaisuusperspektiivin huomioimisen ja alihyödynsivät omaa asiantuntemustaan, mikä johti ongelmiin tiedon käytössä. Artikkelin lopuksi Haapakorpi nostaa esille sektoritutkimuksen ja sitä hallinnoivan instituution keskinäisen riippuvuussuhteen merkityksen.
  Original languageFinnish
  JournalTiedepolitiikka
  Volume35
  Issue number3
  Pages (from-to)17-28
  Number of pages12
  ISSN0782-0674
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Fields of Science

  • 514 Sociology

  Cite this