Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta ja sen mittaamisesta

Heimo Markku Timo Karppinen, Mikko Kraama, Ville Ovaskainen, Teppo Hujala, Jussi Leppänen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin yksityismetsänomistajien käsityksiä metsätalouden kannattavuudesta ja erityisesti heidän käyttämiään tapoja oman tilansa kannattavuuden arvioimiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 19 metsänomistajaa metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen alueelta teemahaastattelumenetelmällä. Haastatellut metsänomistajat mainitsivat runsaasti erilaisia kannattavuuden mittareiksi tulkittavia arviointitapoja, joiden perusteella kannattavuuteen suhtautumisessa voitiin erottaa kuusi perustyyppiä: absoluuttiset, suhteuttajat, tulojen turvaajat, riskin tiedostajat, arvon mittaajat ja markkinattomat. Haastateltujen mielestä kannattavuuteen vaikuttivat erityisesti metsänhoitotöiden tekeminen, kustannukset sekä raakapuun hinta. Myös metsän kasvu ja rakenne, hakkuun ajoitus, metsän arvon kehitys, toiminnan systemaattisuus sekä aktiivinen puunmyynti ja omatoimisuus mainittiin usein. Yritystoiminnassa yleisesti käytettyjä liiketaloudellisia kannattavuusmittoja (esim. kassavirta, liiketulos, sijoitetun pääoman tuottoprosentti) mainittiin harvoin. Käytetyt kannattavuuden arviointitavat ja käsitykset siihen vaikuttavista tekijöistä olivat silti paljolti perusteltavissa olevia ja oikeansuuntaisia. Haastatellut metsänomistajat myös ymmärtävät kannattavuuteen vaikuttavat tekijät pitkälti samalla tavoin kuin metsäpolitiikan laatijat, vaikka kannattavuustavoitteet vaihtelevat. Kaikkiaan lähtökohta tilatason kannattavuuden parantamiselle markkinaehtoisten palvelujen, julkisrahoitteisen neuvonnan ja politiikan muun keinovalikoiman avulla on varsin hyvä.
Original languageFinnish
JournalMetsätieteen aikakauskirja
Volume2016
Issue number1
Pages (from-to)15-32
Number of pages18
ISSN1455-2515
DOIs
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 4112 Forestry

Cite this