Michael Fullan, Andy Hargreaves ja Suomen erityisopetuksen uudistus - muutosteorioiden ja muutosprosessin tulkintaa

Research output: Other contribution

Abstract

Kirjoitus pohjautuu syksyllä 2017 julkaistuun väitöskirjaan, jossa vertailin Michael Fullanin ja Andy Hargreavesin muutosteorioita sekä tarkastelin Suomen erityisopetuksen uudistusta muutosteoreettisessa viitekehyksessä. Tässä tekstissä esittelen tulkintojani Fullanin ja Hargreavesin muutosnäkemyksistä, ja niissä ilmenevistä eroista. Nostan tarkastelun kohteeksi herrojen näkemykset top down ja bottom up -strategioiden käytöstä muutosprosessissa. Lisäksi käyn lyhyesti läpi tutkimukseni keskeiset tulokset, joiden yhteydessä esittelen myös Fullanin ja Hargreavesin teorioihin perustuvan muutosteoreettisen mallini pääkohdat.
Original languageFinnish
Publication Year2018
Publication statusPublished - 2018

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this