Mikä on keskeistä hyvässä opetussuunnitelmaprosessissa?

Alina Kivioja, Tiina Soini, Janne Pietarinen, Kirsi Pyhältö

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen (OPS 2016)
perusteprosessia. Tutkimuksessa selvitettiin perustetyöhön osallistuneiden asiantuntijoiden
näkemyksiä opetussuunnitelmauudistustyön avainkohdista. Siinä valotettiin kasvatusalan
asiantuntijoiden merkitysneuvotteluissa käsittelemiä asioita ja niistä syntyneitä tulkintoja
keskeisessä suomalaisen koulun kehittämiseen liittyvässä prosessissa. Tutkimusaineisto on osa
laajempaa aineistoa, joka kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella kahdesti perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessin aikana. Ensimmäisen kerran kysely
toteutettiin perustetyön puolivälissä ja uudestaan perusteiden valmistuttua. Tämän tutkimuksen
aineisto koostui niiden asiantuntijoiden vastauksista, jotka vastasivat avoimiin kysymyksiin
molemmilla kyselykerroilla (n = 48). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Asiantuntijat
kuvasivat uudistustyön avainkohtina sekä prosessitekijöitä että prosessin tuloksena koostetun
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjan sisältöjä. Avainkohtina korostuivat
pyrkimys johdonmukaisuuteen, samanmielisyyteen ja yhtenäisyyteen asiakirjan periaatteellisista ja
arvolatautuneista sisällöistä ja toisaalta niiden virittämistä pedagogisista ratkaisuista. Pedagoginen
kehittäminen puolestaan nähtiin vahvasti aktiivisten, autonomisten opettajien oman työn
kehittämisenä, ja näin uudistuksen onnistumisen nähtiin riippuvan paljolti opettajien motivaatioista
ja taidoista. Samanaikaisesti esimerkiksi koulutason merkitysneuvottelujen tukemista ei juurikaan
tuotu esiin uudistuksen säätelijänä.
Original languageFinnish
JournalKasvatus
Volume49
Issue number4
Pages (from-to)310-325
Number of pages16
ISSN0022-927X
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this