Moritz Schlickin empiirinen realismi

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Yleensä Wienin piirin loogista empirismiä kannattaneet filosofit mielletään antirealisteiksi. Tässä artikkelissa kuitenkin argumentoidaan, että piirin johtohahmo Moritz Schlick oli eräänlainen realisti myös nykystandardien valossa. Näin ollen – niin yllättävältä kuin se kuulostaakin – positivismi ja realismi ovat yhteensovitettavissa. Schlick tosin erotti kannattamansa empiirisen realismin jyrkästi metafyysisestä realismista, jota hän piti merkityksettömänä. Schlickin realismin esittelyn lisäksi artikkelissa tarkastellaan yleisellä tasolla hänen epistemologiaansa, kielifilosofiaansa ja metafysiikan kritiikkiään. Tekstissä pohditaan myös Schlickin suosiman realismin asemaa ja relevanssia nykyisessä realismikeskustelussa.
Original languageFinnish
JournalAjatus
Volume76
Issue number1
Pages (from-to)125–167
Number of pages43
ISSN0355-1725
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 611 Philosophy

Cite this