Nuorten tulevaisuuskertomukset ja refleksiivinen oppiminen

Elina Särkelä, Juha Suoranta

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Talouskriisit, sodan ja terrorismin uhkat sekä ilmastonmuutos kuuluvat 1990-luvun lopulla syntyneiden nuorten välittömään ja median ja koulun välittämään elämismaailmaan. Globaalin sukupolven tietoisuus rakentuu sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti riskiyhteiskunnissa (Beck 1992; Beck & Beck-Gernsheim, 2009). Artikkelissa tarkastellaan, millaisista asioista nuoret kirjoittavat tulevaisuutta koskevissa kertomuksissaan ja mitä heidän esiin tuomansa asiat tarkoittavat kouluopetuksen kannalta. Empiirinen aineisto on kerätty 15–19-vuotiailta nuorilta eläytymismenetelmällä (A. Eskola, 1983). Tulosten mukaan nuoret kirjoittavat enemmän kriiseistä ja ongelmista kuin toiveikkaista asioista. Individualismin, rasismin, konfliktien ja ympäristöongelmien maailma on nuorille helpommin kuviteltavissa kuin maailma ilman näitä ongelmia. Toivon nuoret löytävät omasta, yhteisöllisestä, toisia ihmisiä ja luontoa kunnioittavasta sukupolvestaan. Nuoret tietävät paljon maailmasta, mutta asioiden välisten yhteyksien luominen on vaikeaa. Nuoret pitävät tärkeänä maailman muuttamista yhdenvertaisemmaksi, mutta eivät aina näytä itse olevan valmiita toimintaan. Koulun rooli on huomioida nuorten elämismaailma tekemällä koulutiedosta sillä tavoin merkityksellistä, että se tukee refleksiivistä oppimista.
Original languageFinnish
JournalNuorisotutkimus
Volume34
Issue number3
Pages (from-to)19-38
Number of pages20
ISSN0780-0886
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this