Opetussuunnitelmaprosessit kielikeskuksissa – kehittävää vertailuoppimista kielikeskustiimeissä.

Jaana Fränti (Editor)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Abstract

  ’Opetussuunnitelmaprosessit kielikeskuksissa’ oli opettajien ja opintohallinnon yhteinen koulutus- ja benchmarking-hanke, joka toteutettiin vuosina 2007-2009 osana Suomen yliopistojen kielikeskusten verkoston (FINELC) koordinoimaa ja Opetusministeriön rahoittamaa LAAKEA-hanketta (Laatu, kehittäminen ja arviointi kaikille yliopisto-opiskelijoille tarkoitetuissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissa).

  Opetussuunnitelmaprosessi näyttäytyy kielikeskusmaailmassa hyvin monitahoisena ja moniulotteisena prosessina. Koulutuksen aikana opetussuunnitelmaprosessin vaiheita tarkasteltiinopettajan ja opintohallinnon näkökulmasta ja etsittiin vastauksia hallinnollisiin ja pedagogisiin kysymyksiin. Koulutuksen painopistealueiksi nousivat prosessin myötä palautejärjestelmä
  – opiskelijoilta, sidosryhmiltä saatavan palautteen hyödyntäminen opetussuunnitelmaprosessin ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä, arvopohja ja pedagoginen strategia opetussuunnitelmatyön perustana sekä kielikeskusten kieliryhmien ja muiden ryhmien toiminnan organisointi, työnjako ja vastuut opetussuunnitelmatyön kehittämisessä.

  Tämä raportti on syntynyt kaikkien koulutuksessa tuotettujen aineistojen (itsearviointiraporttien, vierailuesitysten ja -muistioiden, kehittämissuunnitelmien sekä kaikkiin näihin liittyvien kommentointien sekä koulutuksen aikana tehtyjen kyselyiden) pohjalta ja sen tarkoituksena on levittää tietoa kielikeskusten opetussuunnitelmaprosessin eri vaiheiden hyvistä käytännöistä ja tukea kielikeskusten vuosittaista opetussuunnitteluprosessia.

  Raportin alkuosaan on koottu opetussuunnitelman ja benchmarkingin teoriaa. Sen jälkeen on kuvattu kielikeskustiimien näkemyksiä opetussuunnitelmasta ja opetussuunnitelmatyön vaiheista sekä kehitettävistä käytännöistä koulutuksen alkaessa. Benchmarking-vierailuihin on tiivistetty kielikeskustiimien pitämät vierailuesitykset eri teemoista ja ensimmäisen osan lopussa on lyhyt yhteenveto tiimien laatimista kehittämissuunnitelmista. Tämä osa on lähinnä dokumentaatio koulutuksessa käytetyistä ja koulutuksen aikana tuotetuista aineistoista.

  Opetussuunnitelmaprosessit kielikeskuksissa – hyvistä käytännöistä malliprosessiksi – otsikko aloittaa kuvauksen opetussuunnitelman malliprosessista, joka on koostettu kaikesta koulutuksessa käytetystä aineistosta sekä kielikeskusten hyvistä käytännöistä Tämän osan tarkoituksena on toimia suunnittelun apuna kielikeskusten opetussuunnitelmaprosessien kehittämistyössä myös niissä kielikeskuksissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

  Koulutuksen arviointi ja jatkotoimenpiteet -osassa pohditaan koulutuksen onnistumista ja vaikuttavuutta ja mietitään mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
  Original languageFinnish
  PublisherFINELC
  Number of pages93
  Publication statusPublished - 2009
  MoE publication typeD5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • opetussuunnitelma
  • opetussuunnitelmaprosessi
  • benchmarking
  • hyvät käytännöt

  Cite this