Oppilaiden ajatuksia opettajan kertomuksista luonnontieteiden opetuksessa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan opettajan kertomia kertomuksia yhtenä mahdollisuutena synnyttää ja välittää henkilökohtaista relevanssia luonnontieteiden opiskelua kohtaan. Tässä tutkimuksessa haastateltiin 18 peruskoulun yläluokkien oppilasta. Oppilaita pyydettiin pohtimaan opettajan kertomuksia luonnontieteiden oppitunneilla. Haastatteluaineistoa eriteltiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Aineisto luokiteltiin seuraaviin luokkiin 1) kerronnan määrä, 2) kerrontatilanteet, 3) kerronnan aihe, 4) oppiminen, 5) tunteet ja 6) merkitys. Analyysin perusteella voidaan sanoa, että opettajilla on erilainen tyyli käyttää kerrontaa opetuksessa. Lähtökohtaisesti oppilaat suhtautuivat myönteisesti opettajan kerrontaan. Kerronta tuntuu olevan kuitenkin kovin sattumanvaraista ja oppilaat kokevat, että monilla opettajilla on vaikeaa pysyä aiheessa. Opettajankoulutuksessa olisi hyvä paneutua myös kerrontaan yhtenä opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen muotona. Näin kerronta saataisiin mahdollisesti palvelemaan paremmin opetuksen tavoitteita.
Original languageFinnish
Title of host publicationOpettaminen valinkauhassa : Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013
EditorsEija Yli-Panula, Harry Silfverberg, Elina Kouki
Number of pages12
Place of PublicationHelsinki
PublisherSuomen ainedidaktinen tutkimusseura ry
Publication date2013
Pages69-80
ISBN (Print)978-952-5993-12-7
ISBN (Electronic)978-952-5993-13-4
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeA3 Book chapter

Publication series

NameSuomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja : Ainedidaktisia tutkimuksia
Number7
ISSN (Print)1799-9596
ISSN (Electronic)1799-960X

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • Kerronta
  • luonnontieteiden opetus
  • haastattelu

Cite this