Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa

  Research output: ThesisMaster's thesisTheses

  Abstract

  Tutkimuksen aiheena ovat organisaation maineesta kertovat tarinat eli narratiivit verkossa, erityisesti sosiaalisen median palveluissa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten organisaation mainetta uhkaavia riskejä sekä maineen tilaa ylipäänsä voidaan arvioida verkkokeskustelujen avulla, sekä tutkitaan sitä, mistä palasista ja kenen kirjoittamana maineen tarina verkkokeskusteluissa muodostuu. Johtopäätöksissä pohditaan myös miten sosiaalisen median palveluita ja erityisesti niiden seurantaa voitaisiin hyödyntää mainetyössä.

  Tässä tutkimuksessa narratiiveilla tarkoitetaan organisaatiosta ja sen maineesta kerrottuja tarinoita, joita voidaan kutsua myös mainenarratiiveiksi. Mainenarratiivin kontekstina on verkko, joka käsitetään organisaatioviestinnän kommunikatiivisena merkitysympäristönä. Tutkimuskohteeksi on rajattu käyttäjälähtöisten web 2.0 -palveluiden eli sosiaalisen median sisällöt. Maineen tilaa arvioitaessa hyödynnetään organisaation yleisösuhdetta kuvaavaa maineareenan käsitettä.

  Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat David Bojen antenarratiivinen teoria sekä maineteorioiden osalta muun muassa Charles J. Fombrunin, Pekka Aulan, Saku Mantereen ja Jouni Heinosen mainekäsitykset. Näiden keskeisempänä yhdistelmänä muotoutuu antenarratiivisen maineen määritelmä.

  Työ on laadullinen monitapaustutkimus. Seurattaviksi tapauksiksi on valittu neljä erilaista keskustelua herättänyttä organisaatiota ja/tai niiden tuotetta. Tutkimuksen aineisto koostuu sosiaalisen median palveluista kerätystä aineistosta: blogimerkinnöistä, mikroblogimerkinnöistä sekä keskustelupalstojen viesteistä. Aineisto on kerätty käyttäen Whitevector Oy:n sosiaalisen median seurantaan tarkoitettua TracSense-verkkopalvelua.

  Empiirisessä osassa analysoidaan sosiaalisen median sisällöissä käytyä keskustelua organisaatioista. Maineriskejä ja maineareenoita analysoidaan narratiivisen teema-analyysin avulla sekä verkkomaineen rakentumista intertekstuaalisen narratiivianalyysin keinoin.

  Tutkimuksessa selvisi, että verkkokeskustelujen teema-analyysin perusteella voidaan muodostaa kuva organisaation mahdollisista maineriskeistä sekä analysoida maineen tilaa. Organisaation mainetarina syntyy verkkokeskusteluissa useamman toimijan ja useiden eri tekstien välisenä vuorovaikutuksena. Keskusteluissa viitataan erityisesti uutissisältöihin, jotka toimivat keskustelunherättäjinä ja siten muokkaavat verkkokeskustelujen aihepiirivalintoja. Huomattavaa oli myös keskustelijoiden voimakas pyrkimys alkuperäislähteille. Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median seurannasta voi olla hyötyä organisaation mainetyössä.
  Original languageFinnish
  Publication statusPublished - 11 Jun 2008
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Fields of Science

  • 518 Media and communications

  Cite this

  @phdthesis{af587b04bcbb4e028a5cd73c266c7ec7,
  title = "Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa",
  abstract = "Tutkimuksen aiheena ovat organisaation maineesta kertovat tarinat eli narratiivit verkossa, erityisesti sosiaalisen median palveluissa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten organisaation mainetta uhkaavia riskej{\"a} sek{\"a} maineen tilaa ylip{\"a}{\"a}ns{\"a} voidaan arvioida verkkokeskustelujen avulla, sek{\"a} tutkitaan sit{\"a}, mist{\"a} palasista ja kenen kirjoittamana maineen tarina verkkokeskusteluissa muodostuu. Johtop{\"a}{\"a}t{\"o}ksiss{\"a} pohditaan my{\"o}s miten sosiaalisen median palveluita ja erityisesti niiden seurantaa voitaisiin hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} mainety{\"o}ss{\"a}.T{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa narratiiveilla tarkoitetaan organisaatiosta ja sen maineesta kerrottuja tarinoita, joita voidaan kutsua my{\"o}s mainenarratiiveiksi. Mainenarratiivin kontekstina on verkko, joka k{\"a}sitet{\"a}{\"a}n organisaatioviestinn{\"a}n kommunikatiivisena merkitysymp{\"a}rist{\"o}n{\"a}. Tutkimuskohteeksi on rajattu k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}isten web 2.0 -palveluiden eli sosiaalisen median sis{\"a}ll{\"o}t. Maineen tilaa arvioitaessa hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n organisaation yleis{\"o}suhdetta kuvaavaa maineareenan k{\"a}sitett{\"a}.Tutkimuksen t{\"a}rkeimm{\"a}t l{\"a}hteet ovat David Bojen antenarratiivinen teoria sek{\"a} maineteorioiden osalta muun muassa Charles J. Fombrunin, Pekka Aulan, Saku Mantereen ja Jouni Heinosen mainek{\"a}sitykset. N{\"a}iden keskeisemp{\"a}n{\"a} yhdistelm{\"a}n{\"a} muotoutuu antenarratiivisen maineen m{\"a}{\"a}ritelm{\"a}.Ty{\"o} on laadullinen monitapaustutkimus. Seurattaviksi tapauksiksi on valittu nelj{\"a} erilaista keskustelua her{\"a}tt{\"a}nytt{\"a} organisaatiota ja/tai niiden tuotetta. Tutkimuksen aineisto koostuu sosiaalisen median palveluista ker{\"a}tyst{\"a} aineistosta: blogimerkinn{\"o}ist{\"a}, mikroblogimerkinn{\"o}ist{\"a} sek{\"a} keskustelupalstojen viesteist{\"a}. Aineisto on ker{\"a}tty k{\"a}ytt{\"a}en Whitevector Oy:n sosiaalisen median seurantaan tarkoitettua TracSense-verkkopalvelua.Empiirisess{\"a} osassa analysoidaan sosiaalisen median sis{\"a}ll{\"o}iss{\"a} k{\"a}yty{\"a} keskustelua organisaatioista. Maineriskej{\"a} ja maineareenoita analysoidaan narratiivisen teema-analyysin avulla sek{\"a} verkkomaineen rakentumista intertekstuaalisen narratiivianalyysin keinoin.Tutkimuksessa selvisi, ett{\"a} verkkokeskustelujen teema-analyysin perusteella voidaan muodostaa kuva organisaation mahdollisista maineriskeist{\"a} sek{\"a} analysoida maineen tilaa. Organisaation mainetarina syntyy verkkokeskusteluissa useamman toimijan ja useiden eri tekstien v{\"a}lisen{\"a} vuorovaikutuksena. Keskusteluissa viitataan erityisesti uutissis{\"a}lt{\"o}ihin, jotka toimivat keskustelunher{\"a}tt{\"a}jin{\"a} ja siten muokkaavat verkkokeskustelujen aihepiirivalintoja. Huomattavaa oli my{\"o}s keskustelijoiden voimakas pyrkimys alkuper{\"a}isl{\"a}hteille. Tutkimus osoittaa, ett{\"a} sosiaalisen median seurannasta voi olla hy{\"o}ty{\"a} organisaation mainety{\"o}ss{\"a}.",
  keywords = "518 Media- ja viestint{\"a}tieteet, maine, sosiaalinen media",
  author = "Salla Laaksonen",
  note = "Pro gradu -tutkielma, viestint{\"a}. Volume: Proceeding volume:",
  year = "2008",
  month = "6",
  day = "11",
  language = "suomi",

  }

  Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa. / Laaksonen, Salla.

  2008. 86 p.

  Research output: ThesisMaster's thesisTheses

  TY - THES

  T1 - Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa

  AU - Laaksonen, Salla

  N1 - Pro gradu -tutkielma, viestintä. Volume: Proceeding volume:

  PY - 2008/6/11

  Y1 - 2008/6/11

  N2 - Tutkimuksen aiheena ovat organisaation maineesta kertovat tarinat eli narratiivit verkossa, erityisesti sosiaalisen median palveluissa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten organisaation mainetta uhkaavia riskejä sekä maineen tilaa ylipäänsä voidaan arvioida verkkokeskustelujen avulla, sekä tutkitaan sitä, mistä palasista ja kenen kirjoittamana maineen tarina verkkokeskusteluissa muodostuu. Johtopäätöksissä pohditaan myös miten sosiaalisen median palveluita ja erityisesti niiden seurantaa voitaisiin hyödyntää mainetyössä.Tässä tutkimuksessa narratiiveilla tarkoitetaan organisaatiosta ja sen maineesta kerrottuja tarinoita, joita voidaan kutsua myös mainenarratiiveiksi. Mainenarratiivin kontekstina on verkko, joka käsitetään organisaatioviestinnän kommunikatiivisena merkitysympäristönä. Tutkimuskohteeksi on rajattu käyttäjälähtöisten web 2.0 -palveluiden eli sosiaalisen median sisällöt. Maineen tilaa arvioitaessa hyödynnetään organisaation yleisösuhdetta kuvaavaa maineareenan käsitettä.Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat David Bojen antenarratiivinen teoria sekä maineteorioiden osalta muun muassa Charles J. Fombrunin, Pekka Aulan, Saku Mantereen ja Jouni Heinosen mainekäsitykset. Näiden keskeisempänä yhdistelmänä muotoutuu antenarratiivisen maineen määritelmä.Työ on laadullinen monitapaustutkimus. Seurattaviksi tapauksiksi on valittu neljä erilaista keskustelua herättänyttä organisaatiota ja/tai niiden tuotetta. Tutkimuksen aineisto koostuu sosiaalisen median palveluista kerätystä aineistosta: blogimerkinnöistä, mikroblogimerkinnöistä sekä keskustelupalstojen viesteistä. Aineisto on kerätty käyttäen Whitevector Oy:n sosiaalisen median seurantaan tarkoitettua TracSense-verkkopalvelua.Empiirisessä osassa analysoidaan sosiaalisen median sisällöissä käytyä keskustelua organisaatioista. Maineriskejä ja maineareenoita analysoidaan narratiivisen teema-analyysin avulla sekä verkkomaineen rakentumista intertekstuaalisen narratiivianalyysin keinoin.Tutkimuksessa selvisi, että verkkokeskustelujen teema-analyysin perusteella voidaan muodostaa kuva organisaation mahdollisista maineriskeistä sekä analysoida maineen tilaa. Organisaation mainetarina syntyy verkkokeskusteluissa useamman toimijan ja useiden eri tekstien välisenä vuorovaikutuksena. Keskusteluissa viitataan erityisesti uutissisältöihin, jotka toimivat keskustelunherättäjinä ja siten muokkaavat verkkokeskustelujen aihepiirivalintoja. Huomattavaa oli myös keskustelijoiden voimakas pyrkimys alkuperäislähteille. Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median seurannasta voi olla hyötyä organisaation mainetyössä.

  AB - Tutkimuksen aiheena ovat organisaation maineesta kertovat tarinat eli narratiivit verkossa, erityisesti sosiaalisen median palveluissa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten organisaation mainetta uhkaavia riskejä sekä maineen tilaa ylipäänsä voidaan arvioida verkkokeskustelujen avulla, sekä tutkitaan sitä, mistä palasista ja kenen kirjoittamana maineen tarina verkkokeskusteluissa muodostuu. Johtopäätöksissä pohditaan myös miten sosiaalisen median palveluita ja erityisesti niiden seurantaa voitaisiin hyödyntää mainetyössä.Tässä tutkimuksessa narratiiveilla tarkoitetaan organisaatiosta ja sen maineesta kerrottuja tarinoita, joita voidaan kutsua myös mainenarratiiveiksi. Mainenarratiivin kontekstina on verkko, joka käsitetään organisaatioviestinnän kommunikatiivisena merkitysympäristönä. Tutkimuskohteeksi on rajattu käyttäjälähtöisten web 2.0 -palveluiden eli sosiaalisen median sisällöt. Maineen tilaa arvioitaessa hyödynnetään organisaation yleisösuhdetta kuvaavaa maineareenan käsitettä.Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat David Bojen antenarratiivinen teoria sekä maineteorioiden osalta muun muassa Charles J. Fombrunin, Pekka Aulan, Saku Mantereen ja Jouni Heinosen mainekäsitykset. Näiden keskeisempänä yhdistelmänä muotoutuu antenarratiivisen maineen määritelmä.Työ on laadullinen monitapaustutkimus. Seurattaviksi tapauksiksi on valittu neljä erilaista keskustelua herättänyttä organisaatiota ja/tai niiden tuotetta. Tutkimuksen aineisto koostuu sosiaalisen median palveluista kerätystä aineistosta: blogimerkinnöistä, mikroblogimerkinnöistä sekä keskustelupalstojen viesteistä. Aineisto on kerätty käyttäen Whitevector Oy:n sosiaalisen median seurantaan tarkoitettua TracSense-verkkopalvelua.Empiirisessä osassa analysoidaan sosiaalisen median sisällöissä käytyä keskustelua organisaatioista. Maineriskejä ja maineareenoita analysoidaan narratiivisen teema-analyysin avulla sekä verkkomaineen rakentumista intertekstuaalisen narratiivianalyysin keinoin.Tutkimuksessa selvisi, että verkkokeskustelujen teema-analyysin perusteella voidaan muodostaa kuva organisaation mahdollisista maineriskeistä sekä analysoida maineen tilaa. Organisaation mainetarina syntyy verkkokeskusteluissa useamman toimijan ja useiden eri tekstien välisenä vuorovaikutuksena. Keskusteluissa viitataan erityisesti uutissisältöihin, jotka toimivat keskustelunherättäjinä ja siten muokkaavat verkkokeskustelujen aihepiirivalintoja. Huomattavaa oli myös keskustelijoiden voimakas pyrkimys alkuperäislähteille. Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median seurannasta voi olla hyötyä organisaation mainetyössä.

  KW - 518 Media- ja viestintätieteet

  KW - maine

  KW - sosiaalinen media

  M3 - Pro gradu

  ER -