Osaavia ja ennakkoluulottomia kemian aineenopettajia tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntämällä

Maiju Tuomisto, Maija Katariina Aksela, Minna Jääskeläinen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Tiivistelmä
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) monipuolinen käyttö on olennainen osa tulevien kemian aineenopettajien koulutusta Helsingin yliopistossa. Kemian aineenopettajakoulutusyksikön tavoitteena on kouluttaa osaavia tutkivia ja yhteisöllisiä opettajia tulevaisuuden kouluihin. Tuleville kemian opettajille pyritään läpi koko koulutuksen kehittämään hyvät TVT-taidot sekä taitoa käyttää digitaalisia opetusvälineitä ja ohjelmia osaavasti ja ennakkoluulottomasti omassa opetuksessaan kemian opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Teknologis-pedagogisen sisältötiedon (TPCK) sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien ja haasteiden esille tuominen ovat tärkeä osa tulevien kemian opettajien koulutusta. Tämä artikkeli esittelee Kemian opettajankoulutusyksikössä laaditun TVT-strategian ja pohtii sen soveltuvuutta kemian aineenopettajakoulutukseen. Lisäksi esitellään esimerkin avulla, miten strategian käytännön toteutuksen vaikutusta kemian aineenopettajaopiskelijoiden tietoihin ja taitoihin on seurattu. Sen mukaan suunnitelmallinen TVT-strategiaan pohjautuva opetus näyttäisi edistävän monipuolisesti kemian opettajaksi opiskelevien TVT-taitoja. Erityisesti opiskelijat kokivat oppineensa simulaatiosovelluksia kemian käsitteiden ja ilmiöiden opettamiseen sekä relevantteja ohjelmia materiaalien ja ideoiden jakamiseen. Kurssien jälkeen opiskelijat arvioivat TVT-taitonsa erityisen vahvoiksi sähköisten oppimisalustojen, yhteisöllisen tekstinkäsittelyn, ja kemian opetusmateriaalien etsimisen suhteen. Tässä esiteltyä TVT-strategiaa ollaan tutkimuspohjaisesti kehittämässä ja suuntaamassa kemian oppimisen ja opetuksen kannalta tärkeisiin tulevaisuuden taitoihin sekä osaamisalueisiin.

Avainsanoja kemia, opetus, tieto- ja viestintätekniikka, TVT, teknologis-pedagoginen sisältötieto, TPCK, opettajankoulutus
Original languageFinnish
JournalLUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö
Volume3
Issue number6
Pages (from-to)768 - 782
Number of pages15
ISSN2323-7112
Publication statusPublished - 29 Oct 2015
MoE publication typeB1 Journal article

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • 116 Chemical sciences

Cite this