Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa

Maija Rukajärvi-Saarela, Kari Kiviniemi, Maija Katariina Aksela

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen herättämisessä sekä kemian tietojen ja taitojen kasvun tukemisessa alakoulussa. Tämän tutkimuksen päätavoitteeksi asetettiin kehittää luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutukseen osallistava koulutusmalli, joka tarjoaa sekä sisällöllisiä että menetelmällisiä työkaluja kemian opettamiseen tutkimuksellisuutta korostaen. Opetus- ja opiskelukäytäntöjä kehitettäessä tukeuduttiin kemiaan luonnontieteenä, erityisesti sen kokeellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen, sekä osallistavaa ja ammatillista kehittymistä tukevaa opettajankoulutusta käsitteleviin teoreettisiin lähtökohtiin. Koulutusmallia olivat tutkijan ja kouluttajien kanssa yhteisöllisesti kehittämässä yhteensä 168 peruskoulun opettajaa ja luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineiston muodostivat kolmen aallon yhteensä seitsemässä mesosyklissä hankitut kysely- ja havainnointiaineistot, opettajaopiskelijoiden kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja koulutusmallien kehittämisprosessit sekä kehitetyt koulutusmallit. Aineistojen analysoinnissa käytettiin pääosin laadullisen sisällönanalyysin metodeja mutta mukana on myös määrällisiä osioita. Kehitetyssä koulutusmallissa workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan työskennellään autenttisessa oppimisympäristössä, jossa myös oppilaat ovat osa-aikaisesti mukana. Koulutus on osallistavaa ja se tarjoaa innostavan ja turvallisen tavan harjoitella tutkimuksellisuutta ja sen ohjausta. Erityisen merkityksellisiä oppiminen kannalta ovat opettajien koulutuksen aikana saamat omakohtaiset oppimis- ja ohjaamiskokemukset sekä niiden pohdinnat, kouluttajien antama rohkaisu sekä yhteisöllinen tuki. Nämä rohkaisevat opettajia siirtämään tutkimuksellisuutta myös omaan opetukseen. Opettajaopiskelijoiden koulutuksen aikana kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja niissä esille nostettujen asioiden lähes reaaliaikainen huomioiminen meneillään olevassa koulutuksessa ja yhteisissä pohdinnoissa tukevat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja ja edesauttavat ammatillista kehittymistä. Tutkimustuotteena saatiin myös kuvaus siitä, kuinka tutkimuksellisuutta tukeva oppimisympäristö koulussa tulee järjestää opetukseen sopivaksi esimerkiksi välineistön ja tilojen suhteen. Oppimisympäristön suunnittelussa tulee huomioida myös positiivisen ja sallivan ilmapiirin merkitys oppimiseen.
Original languageFinnish
JournalLUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö
Volume6
Issue number3
Pages (from-to)867-904
Number of pages37
ISSN2323-7112
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 116 Chemical sciences
  • 516 Educational sciences

Cite this

@article{b1890a900c0b4894b75cc73dc6562949,
title = "Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa",
abstract = "Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen her{\"a}tt{\"a}misess{\"a} sek{\"a} kemian tietojen ja taitojen kasvun tukemisessa alakoulussa. T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen p{\"a}{\"a}tavoitteeksi asetettiin kehitt{\"a}{\"a} luokanopettajan perus- ja t{\"a}ydennyskoulutukseen osallistava koulutusmalli, joka tarjoaa sek{\"a} sis{\"a}ll{\"o}llisi{\"a} ett{\"a} menetelm{\"a}llisi{\"a} ty{\"o}kaluja kemian opettamiseen tutkimuksellisuutta korostaen. Opetus- ja opiskeluk{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a} kehitett{\"a}ess{\"a} tukeuduttiin kemiaan luonnontieteen{\"a}, erityisesti sen kokeellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen, sek{\"a} osallistavaa ja ammatillista kehittymist{\"a} tukevaa opettajankoulutusta k{\"a}sitteleviin teoreettisiin l{\"a}ht{\"o}kohtiin. Koulutusmallia olivat tutkijan ja kouluttajien kanssa yhteis{\"o}llisesti kehitt{\"a}m{\"a}ss{\"a} yhteens{\"a} 168 peruskoulun opettajaa ja luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineiston muodostivat kolmen aallon yhteens{\"a} seitsem{\"a}ss{\"a} mesosykliss{\"a} hankitut kysely- ja havainnointiaineistot, opettajaopiskelijoiden kirjoittamat reflektoivat prosessip{\"a}iv{\"a}kirjat ja koulutusmallien kehitt{\"a}misprosessit sek{\"a} kehitetyt koulutusmallit. Aineistojen analysoinnissa k{\"a}ytettiin p{\"a}{\"a}osin laadullisen sis{\"a}ll{\"o}nanalyysin metodeja mutta mukana on my{\"o}s m{\"a}{\"a}r{\"a}llisi{\"a} osioita. Kehitetyss{\"a} koulutusmallissa workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan ty{\"o}skennell{\"a}{\"a}n autenttisessa oppimisymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a}, jossa my{\"o}s oppilaat ovat osa-aikaisesti mukana. Koulutus on osallistavaa ja se tarjoaa innostavan ja turvallisen tavan harjoitella tutkimuksellisuutta ja sen ohjausta. Erityisen merkityksellisi{\"a} oppiminen kannalta ovat opettajien koulutuksen aikana saamat omakohtaiset oppimis- ja ohjaamiskokemukset sek{\"a} niiden pohdinnat, kouluttajien antama rohkaisu sek{\"a} yhteis{\"o}llinen tuki. N{\"a}m{\"a} rohkaisevat opettajia siirt{\"a}m{\"a}{\"a}n tutkimuksellisuutta my{\"o}s omaan opetukseen. Opettajaopiskelijoiden koulutuksen aikana kirjoittamat reflektoivat prosessip{\"a}iv{\"a}kirjat ja niiss{\"a} esille nostettujen asioiden l{\"a}hes reaaliaikainen huomioiminen meneill{\"a}{\"a}n olevassa koulutuksessa ja yhteisiss{\"a} pohdinnoissa tukevat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja ja edesauttavat ammatillista kehittymist{\"a}. Tutkimustuotteena saatiin my{\"o}s kuvaus siit{\"a}, kuinka tutkimuksellisuutta tukeva oppimisymp{\"a}rist{\"o} koulussa tulee j{\"a}rjest{\"a}{\"a} opetukseen sopivaksi esimerkiksi v{\"a}lineist{\"o}n ja tilojen suhteen. Oppimisymp{\"a}rist{\"o}n suunnittelussa tulee huomioida my{\"o}s positiivisen ja sallivan ilmapiirin merkitys oppimiseen.",
keywords = "116 Kemia, kemian opetus, Luokanopettajankoulutus, tutkimuksellinen opiskelu, alakoulu, kehitt{\"a}mistutkimus, 516 Kasvatustieteet",
author = "Maija Rukaj{\"a}rvi-Saarela and Kari Kiviniemi and Aksela, {Maija Katariina}",
year = "2015",
language = "suomi",
volume = "6",
pages = "867--904",
journal = "LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}",
issn = "2323-7112",
publisher = "Valtakunnallinen LUMA-keskus, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto",
number = "3",

}

Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa. / Rukajärvi-Saarela, Maija; Kiviniemi, Kari; Aksela, Maija Katariina.

In: LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, Vol. 6, No. 3, 2015, p. 867-904.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

TY - JOUR

T1 - Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa

AU - Rukajärvi-Saarela, Maija

AU - Kiviniemi, Kari

AU - Aksela, Maija Katariina

PY - 2015

Y1 - 2015

N2 - Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen herättämisessä sekä kemian tietojen ja taitojen kasvun tukemisessa alakoulussa. Tämän tutkimuksen päätavoitteeksi asetettiin kehittää luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutukseen osallistava koulutusmalli, joka tarjoaa sekä sisällöllisiä että menetelmällisiä työkaluja kemian opettamiseen tutkimuksellisuutta korostaen. Opetus- ja opiskelukäytäntöjä kehitettäessä tukeuduttiin kemiaan luonnontieteenä, erityisesti sen kokeellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen, sekä osallistavaa ja ammatillista kehittymistä tukevaa opettajankoulutusta käsitteleviin teoreettisiin lähtökohtiin. Koulutusmallia olivat tutkijan ja kouluttajien kanssa yhteisöllisesti kehittämässä yhteensä 168 peruskoulun opettajaa ja luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineiston muodostivat kolmen aallon yhteensä seitsemässä mesosyklissä hankitut kysely- ja havainnointiaineistot, opettajaopiskelijoiden kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja koulutusmallien kehittämisprosessit sekä kehitetyt koulutusmallit. Aineistojen analysoinnissa käytettiin pääosin laadullisen sisällönanalyysin metodeja mutta mukana on myös määrällisiä osioita. Kehitetyssä koulutusmallissa workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan työskennellään autenttisessa oppimisympäristössä, jossa myös oppilaat ovat osa-aikaisesti mukana. Koulutus on osallistavaa ja se tarjoaa innostavan ja turvallisen tavan harjoitella tutkimuksellisuutta ja sen ohjausta. Erityisen merkityksellisiä oppiminen kannalta ovat opettajien koulutuksen aikana saamat omakohtaiset oppimis- ja ohjaamiskokemukset sekä niiden pohdinnat, kouluttajien antama rohkaisu sekä yhteisöllinen tuki. Nämä rohkaisevat opettajia siirtämään tutkimuksellisuutta myös omaan opetukseen. Opettajaopiskelijoiden koulutuksen aikana kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja niissä esille nostettujen asioiden lähes reaaliaikainen huomioiminen meneillään olevassa koulutuksessa ja yhteisissä pohdinnoissa tukevat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja ja edesauttavat ammatillista kehittymistä. Tutkimustuotteena saatiin myös kuvaus siitä, kuinka tutkimuksellisuutta tukeva oppimisympäristö koulussa tulee järjestää opetukseen sopivaksi esimerkiksi välineistön ja tilojen suhteen. Oppimisympäristön suunnittelussa tulee huomioida myös positiivisen ja sallivan ilmapiirin merkitys oppimiseen.

AB - Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen herättämisessä sekä kemian tietojen ja taitojen kasvun tukemisessa alakoulussa. Tämän tutkimuksen päätavoitteeksi asetettiin kehittää luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutukseen osallistava koulutusmalli, joka tarjoaa sekä sisällöllisiä että menetelmällisiä työkaluja kemian opettamiseen tutkimuksellisuutta korostaen. Opetus- ja opiskelukäytäntöjä kehitettäessä tukeuduttiin kemiaan luonnontieteenä, erityisesti sen kokeellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen, sekä osallistavaa ja ammatillista kehittymistä tukevaa opettajankoulutusta käsitteleviin teoreettisiin lähtökohtiin. Koulutusmallia olivat tutkijan ja kouluttajien kanssa yhteisöllisesti kehittämässä yhteensä 168 peruskoulun opettajaa ja luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineiston muodostivat kolmen aallon yhteensä seitsemässä mesosyklissä hankitut kysely- ja havainnointiaineistot, opettajaopiskelijoiden kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja koulutusmallien kehittämisprosessit sekä kehitetyt koulutusmallit. Aineistojen analysoinnissa käytettiin pääosin laadullisen sisällönanalyysin metodeja mutta mukana on myös määrällisiä osioita. Kehitetyssä koulutusmallissa workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan työskennellään autenttisessa oppimisympäristössä, jossa myös oppilaat ovat osa-aikaisesti mukana. Koulutus on osallistavaa ja se tarjoaa innostavan ja turvallisen tavan harjoitella tutkimuksellisuutta ja sen ohjausta. Erityisen merkityksellisiä oppiminen kannalta ovat opettajien koulutuksen aikana saamat omakohtaiset oppimis- ja ohjaamiskokemukset sekä niiden pohdinnat, kouluttajien antama rohkaisu sekä yhteisöllinen tuki. Nämä rohkaisevat opettajia siirtämään tutkimuksellisuutta myös omaan opetukseen. Opettajaopiskelijoiden koulutuksen aikana kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja niissä esille nostettujen asioiden lähes reaaliaikainen huomioiminen meneillään olevassa koulutuksessa ja yhteisissä pohdinnoissa tukevat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja ja edesauttavat ammatillista kehittymistä. Tutkimustuotteena saatiin myös kuvaus siitä, kuinka tutkimuksellisuutta tukeva oppimisympäristö koulussa tulee järjestää opetukseen sopivaksi esimerkiksi välineistön ja tilojen suhteen. Oppimisympäristön suunnittelussa tulee huomioida myös positiivisen ja sallivan ilmapiirin merkitys oppimiseen.

KW - 116 Kemia

KW - kemian opetus

KW - Luokanopettajankoulutus

KW - tutkimuksellinen opiskelu

KW - alakoulu

KW - kehittämistutkimus

KW - 516 Kasvatustieteet

M3 - Artikkeli

VL - 6

SP - 867

EP - 904

JO - LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö

JF - LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö

SN - 2323-7112

IS - 3

ER -