Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Suomessa nuoret itsenäistyvät eli muuttavat pois lapsuudenkodistaan
kansainvälisesti tarkasteltuna varhain. Perhetausta ja nuorten nykyinen
taloudellinen tilanne määrittelevät nuorten mahdollisuuksia selviytyä
taloudellisesti itsenäisessä elämässään. Tarkastelemme itsenäisesti asuvien
nuorten taloudellista tilannetta ja tarkemmin heidän kokemustaan
tulojen riittävyydestä ja sitä selittäviä perhe- ja yksilötason tekijöitä,
jotka eriarvoistavat nuoria taloudellisessa pärjäämisessä. Artikkelissa
hyödynnetään vuoden 2015 Nuorisobarometrin aineistoa. Tutkimuksen
kohteena ovat 18–29-vuotiaat itsenäisesti asuvat nuoret (N = 1 229).
Kokemusta tulojen riittävyydestä analysoidaan nuorten lapsuudenkodin
olosuhteilla ja yksilötason tekijöillä ristiintaulukoiden ja regressioanalyysilla.
Tulojen riittävyys koettiin paremmaksi, jos nuori kävi palkkatyössä ja oli
parisuhteessa. Iän myötä kokemus tulojen riittävyydestä heikkenee. Myös
vanhempien taloudellinen tuki heikensi kokemusta tulojen riittävyydestä.
Tämä saattaa kertoa siitä, että vanhemmilta saadaan tukea, jos tulojen
riittävyys koetaan heikoksi. Lapsuudenkodin talousongelmat näyttäisivät
heijastuvan nuoren talouteen kielteisesti. Nuoren subjektiivinen näkemys
taloudellisesta tilanteestaan on tärkeä nuorten elämäntilanteiden vaihdellessa.
Työllistyessään nuori kokee olevansa taloudellisesti itsenäinen. Tulojen
riittävyyden heikentyminen vanhempien tuen myötä korostaa taloudellisen
itsenäistymisen tärkeyttä nuorten keskuudessa.
Original languageFinnish
JournalNuorisotutkimus
Volume38
Issue number4
Pages (from-to)37-51
Number of pages16
ISSN0780-0886
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this