Pienpainatteet osana massadigitointiprosessien uudistamista

- muutosta ja uudistavaa yhdessä oppimista

Tiina Maria Hölttä

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella arkistotyyppiselle pienpainateaineistolle skaalautuva massatuotantotekniikkaa hyväksi käyttävä digitointiprosessi. Kehittämistehtävää on tarkoitus tarkastella vuoropuhelussa kehittävän työntutkimuksen, prosessien kehittämisen, yhdessä oppimisen ja muutoksen ideologioiden kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia vanhan ja uuden toimintajärjestelmän osatekijöitä heijastaen näitä havaintoja käytettyihin teorioihin. Tavoitteena on tuottaa dokumentoitua tietoa pienpainateilmiöstä ja analysoida toiminnan osatekijät (välineet, tekijä, säännöt, yhteisö, työnjako) sekä selittää tekijöiden merkitystä uuden toimintajärjestelmän rakentamisessa.

Opinnäytetyön aihe on Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen antama tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka liittyy Ephemera (Euroopan sosiaalirahaston) -projektissa tehtävään arkistotyyppisten pienpainatteiden digitointiprosessin rakentamiseen. Opinnäytetyö on toimintatutkimus, jota on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella ja kehittävän työn tutkimuksen muutosstrategialla. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin benchmarkingia, videointia, havainnointia, haastattelua, avointa haastattelua ja ryhmäkeskustelua. Teoreettinen viitekehys liittyi työssä tapahtuvan yhteiskehittelyn, laajenevan oppimisen, prosessien johtamisen sekä muutosjohtamisen näkökulmiin suhteessa työn kehittämiseen sekä uudistuvaan työhön.

Tuloksina saatiin selvitettyä, rakennettua ja dokumentoitua uusi skaalautuva, massatuotantotekniikkaa hyödyntävä pienpainatteiden digitoinnin toimintajärjestelmä osatekijöineen. Kehittämistyön seurauksena myös ymmärrys pienpainateilmiöön laajentui. Työhön sisältyi prosessin vaiheiden, työnkulun ja roolien kuvausta, tuotantojärjestelmien räätälöintiä, digitointitoiminnan osatekijöiden analysointia ja metatiedon määrittelyä. Digitointiprosessin fyysinen materiaalivirta ja digitaalisen objektin kontrolli- ja tietovirrat mallinnettiin. Lopputuloksena oli koko kohdetoiminnan käsitteellinen jäsennys. Myös vanha, aikaisempi digitoinnin työtoiminta selvitettiin ja dokumentoitiin.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fields of Science

  • 512 Business and Management

Cite this

@phdthesis{d82bc0fc54f84f8986f554c3e7a801b8,
title = "Pienpainatteet osana massadigitointiprosessien uudistamista: - muutosta ja uudistavaa yhdess{\"a} oppimista",
abstract = "Opinn{\"a}ytety{\"o}n tavoitteena on suunnitella arkistotyyppiselle pienpainateaineistolle skaalautuva massatuotantotekniikkaa hyv{\"a}ksi k{\"a}ytt{\"a}v{\"a} digitointiprosessi. Kehitt{\"a}misteht{\"a}v{\"a}{\"a} on tarkoitus tarkastella vuoropuhelussa kehitt{\"a}v{\"a}n ty{\"o}ntutkimuksen, prosessien kehitt{\"a}misen, yhdess{\"a} oppimisen ja muutoksen ideologioiden kautta. Lis{\"a}ksi tavoitteena on tutkia vanhan ja uuden toimintaj{\"a}rjestelm{\"a}n osatekij{\"o}it{\"a} heijastaen n{\"a}it{\"a} havaintoja k{\"a}ytettyihin teorioihin. Tavoitteena on tuottaa dokumentoitua tietoa pienpainateilmi{\"o}st{\"a} ja analysoida toiminnan osatekij{\"a}t (v{\"a}lineet, tekij{\"a}, s{\"a}{\"a}nn{\"o}t, yhteis{\"o}, ty{\"o}njako) sek{\"a} selitt{\"a}{\"a} tekij{\"o}iden merkityst{\"a} uuden toimintaj{\"a}rjestelm{\"a}n rakentamisessa. Opinn{\"a}ytety{\"o}n aihe on Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen antama tutkimuksellinen kehitt{\"a}misteht{\"a}v{\"a}, joka liittyy Ephemera (Euroopan sosiaalirahaston) -projektissa teht{\"a}v{\"a}{\"a}n arkistotyyppisten pienpainatteiden digitointiprosessin rakentamiseen. Opinn{\"a}ytety{\"o} on toimintatutkimus, jota on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella ja kehitt{\"a}v{\"a}n ty{\"o}n tutkimuksen muutosstrategialla. Tiedonkeruumenetelmin{\"a} k{\"a}ytettiin benchmarkingia, videointia, havainnointia, haastattelua, avointa haastattelua ja ryhm{\"a}keskustelua. Teoreettinen viitekehys liittyi ty{\"o}ss{\"a} tapahtuvan yhteiskehittelyn, laajenevan oppimisen, prosessien johtamisen sek{\"a} muutosjohtamisen n{\"a}k{\"o}kulmiin suhteessa ty{\"o}n kehitt{\"a}miseen sek{\"a} uudistuvaan ty{\"o}h{\"o}n. Tuloksina saatiin selvitetty{\"a}, rakennettua ja dokumentoitua uusi skaalautuva, massatuotantotekniikkaa hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a} pienpainatteiden digitoinnin toimintaj{\"a}rjestelm{\"a} osatekij{\"o}ineen. Kehitt{\"a}misty{\"o}n seurauksena my{\"o}s ymm{\"a}rrys pienpainateilmi{\"o}{\"o}n laajentui. Ty{\"o}h{\"o}n sis{\"a}ltyi prosessin vaiheiden, ty{\"o}nkulun ja roolien kuvausta, tuotantoj{\"a}rjestelmien r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}inti{\"a}, digitointitoiminnan osatekij{\"o}iden analysointia ja metatiedon m{\"a}{\"a}rittely{\"a}. Digitointiprosessin fyysinen materiaalivirta ja digitaalisen objektin kontrolli- ja tietovirrat mallinnettiin. Lopputuloksena oli koko kohdetoiminnan k{\"a}sitteellinen j{\"a}sennys. My{\"o}s vanha, aikaisempi digitoinnin ty{\"o}toiminta selvitettiin ja dokumentoitiin.",
keywords = "512 Liiketaloustiede, digitointi, pienpainatteet, kehitt{\"a}v{\"a} ty{\"o}ntutkimus, toiminnan teoria, toimintatutkimus, ty{\"o}prosessit, prosessijohtaminen, kehitt{\"a}minen, muutosjohtaminen, oppiminen",
author = "H{\"o}ltt{\"a}, {Tiina Maria}",
year = "2012",
language = "suomi",

}

Pienpainatteet osana massadigitointiprosessien uudistamista : - muutosta ja uudistavaa yhdessä oppimista. / Hölttä, Tiina Maria.

2012. 132 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

TY - THES

T1 - Pienpainatteet osana massadigitointiprosessien uudistamista

T2 - - muutosta ja uudistavaa yhdessä oppimista

AU - Hölttä, Tiina Maria

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella arkistotyyppiselle pienpainateaineistolle skaalautuva massatuotantotekniikkaa hyväksi käyttävä digitointiprosessi. Kehittämistehtävää on tarkoitus tarkastella vuoropuhelussa kehittävän työntutkimuksen, prosessien kehittämisen, yhdessä oppimisen ja muutoksen ideologioiden kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia vanhan ja uuden toimintajärjestelmän osatekijöitä heijastaen näitä havaintoja käytettyihin teorioihin. Tavoitteena on tuottaa dokumentoitua tietoa pienpainateilmiöstä ja analysoida toiminnan osatekijät (välineet, tekijä, säännöt, yhteisö, työnjako) sekä selittää tekijöiden merkitystä uuden toimintajärjestelmän rakentamisessa. Opinnäytetyön aihe on Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen antama tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka liittyy Ephemera (Euroopan sosiaalirahaston) -projektissa tehtävään arkistotyyppisten pienpainatteiden digitointiprosessin rakentamiseen. Opinnäytetyö on toimintatutkimus, jota on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella ja kehittävän työn tutkimuksen muutosstrategialla. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin benchmarkingia, videointia, havainnointia, haastattelua, avointa haastattelua ja ryhmäkeskustelua. Teoreettinen viitekehys liittyi työssä tapahtuvan yhteiskehittelyn, laajenevan oppimisen, prosessien johtamisen sekä muutosjohtamisen näkökulmiin suhteessa työn kehittämiseen sekä uudistuvaan työhön. Tuloksina saatiin selvitettyä, rakennettua ja dokumentoitua uusi skaalautuva, massatuotantotekniikkaa hyödyntävä pienpainatteiden digitoinnin toimintajärjestelmä osatekijöineen. Kehittämistyön seurauksena myös ymmärrys pienpainateilmiöön laajentui. Työhön sisältyi prosessin vaiheiden, työnkulun ja roolien kuvausta, tuotantojärjestelmien räätälöintiä, digitointitoiminnan osatekijöiden analysointia ja metatiedon määrittelyä. Digitointiprosessin fyysinen materiaalivirta ja digitaalisen objektin kontrolli- ja tietovirrat mallinnettiin. Lopputuloksena oli koko kohdetoiminnan käsitteellinen jäsennys. Myös vanha, aikaisempi digitoinnin työtoiminta selvitettiin ja dokumentoitiin.

AB - Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella arkistotyyppiselle pienpainateaineistolle skaalautuva massatuotantotekniikkaa hyväksi käyttävä digitointiprosessi. Kehittämistehtävää on tarkoitus tarkastella vuoropuhelussa kehittävän työntutkimuksen, prosessien kehittämisen, yhdessä oppimisen ja muutoksen ideologioiden kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia vanhan ja uuden toimintajärjestelmän osatekijöitä heijastaen näitä havaintoja käytettyihin teorioihin. Tavoitteena on tuottaa dokumentoitua tietoa pienpainateilmiöstä ja analysoida toiminnan osatekijät (välineet, tekijä, säännöt, yhteisö, työnjako) sekä selittää tekijöiden merkitystä uuden toimintajärjestelmän rakentamisessa. Opinnäytetyön aihe on Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen antama tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka liittyy Ephemera (Euroopan sosiaalirahaston) -projektissa tehtävään arkistotyyppisten pienpainatteiden digitointiprosessin rakentamiseen. Opinnäytetyö on toimintatutkimus, jota on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella ja kehittävän työn tutkimuksen muutosstrategialla. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin benchmarkingia, videointia, havainnointia, haastattelua, avointa haastattelua ja ryhmäkeskustelua. Teoreettinen viitekehys liittyi työssä tapahtuvan yhteiskehittelyn, laajenevan oppimisen, prosessien johtamisen sekä muutosjohtamisen näkökulmiin suhteessa työn kehittämiseen sekä uudistuvaan työhön. Tuloksina saatiin selvitettyä, rakennettua ja dokumentoitua uusi skaalautuva, massatuotantotekniikkaa hyödyntävä pienpainatteiden digitoinnin toimintajärjestelmä osatekijöineen. Kehittämistyön seurauksena myös ymmärrys pienpainateilmiöön laajentui. Työhön sisältyi prosessin vaiheiden, työnkulun ja roolien kuvausta, tuotantojärjestelmien räätälöintiä, digitointitoiminnan osatekijöiden analysointia ja metatiedon määrittelyä. Digitointiprosessin fyysinen materiaalivirta ja digitaalisen objektin kontrolli- ja tietovirrat mallinnettiin. Lopputuloksena oli koko kohdetoiminnan käsitteellinen jäsennys. Myös vanha, aikaisempi digitoinnin työtoiminta selvitettiin ja dokumentoitiin.

KW - 512 Liiketaloustiede

KW - digitointi

KW - pienpainatteet

KW - kehittävä työntutkimus

KW - toiminnan teoria

KW - toimintatutkimus

KW - työprosessit

KW - prosessijohtaminen

KW - kehittäminen

KW - muutosjohtaminen

KW - oppiminen

M3 - Pro gradu

ER -