PROMISS - Hyvä ravitsemus ikääntyessä, satunnaistettu eurooppalainen monikeskustutkimus käynnissä Suomessa

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Prevention Of Malnutrition In older Senior Subjects (PROMISS)–hankkeessa toteutetaan satunnaistettu interventiotutkimus, jossa selvitetään proteiinin saannin lisäyksen ja ajoituksen vaikutusta kävelynopeuteen, fyysiseen suorituskykyyn, ravinnonsaantiin, gerastenian asteeseen, painoon, sarkopenian riskiin, itse-raportoituun liikuntakykyyn, vajaaravitsemuksen insidenssiin, ruokahaluun, lihasvoimaan, kehonkoostumukseen, elämänlaatuun, terveyspalvelujen käyttöön sekä arvioidaan hankkeen kustannusvaikuttavuutta. Tutkimus on käynnissä Helsingin yliopistossa ja Amsterdamin Vrije-yliopistossa.Kuusi kuukautta kestävään tutkimukseen rekrytoitiin kotona-asuvia ikääntyneitä (≥70 vuotta, n=276), joiden proteiinin saanti oli lähtötilanteessa alhaista (<1,0 g/kehon paino kg/vrk). Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi oli vertailuryhmä (n=92) ja kaksi muuta interventioryhmiä (n=184, 92 per ryhmä). Interventioryhmien tutkittavat saivat proteiinipitoisia välipaloja ja henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa. Neuvonnan tavoitteena oli nostaa proteiinin saanti tasoon 1,2 g/kehon paino kg/vrk ja nauttia päivittäin ateria, joka sisältää 35–45 g proteiinia. Toiselle interventioryhmälle (n= 92) annettiin neuvoja proteiinin nauttimisen ja päivittäisen fyysisen aktiivisuuden ajoituksesta. Kaikki tutkittavat saivat osallistua terveysluennoille. Päätulosmuuttuja tutkimuksessa oli kävelynopeuden muutos 400-metrin kävelytestissä. Tutkimuksen tulokset voivat edistää aktiivista ja hyvää vanhenemista.
Original languageFinnish
JournalGerontologia
Volume34
Issue number3
Pages (from-to)249-260
Number of pages12
ISSN0784-0039
Publication statusPublished - Sep 2020
MoE publication typeB1 Journal article

Fields of Science

  • 3141 Health care science
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this