Puhelin- ja videovastaanotot psykiatrian potilastyössä: työntekijöiden kokemuksia pandemia-ajalta

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : HUS Psykiatriassa siirryttiin COVID-19-pandemian kiihdyttyä maaliskuussa 2020 laajamittaisesti puhelin- ja videovälitteisiin etävastaanottoihin. Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia etävastaanottojen soveltuvuudesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Menetelmät : HUS Psykiatrian avohoidon potilastyöhön osallistuvalta henkilökunnalta kartoitettiin sähköisellä kyselyllä etävastaanottojen kuormittavuutta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan niiden soveltuvuutta erilaisten potilasryhmien hoidossa. Anonyymejä vastauksia saatiin 370. Tulokset : Potilasryhmittäin kokemukset puhelin- ja videovastaanottojen soveltuvuudesta erosivat jossain määrin toisistaan. Videovastaanotot arvioitiin kauttaaltaan puheluja soveltuvammiksi psykiatrisen hoidon eri osa-alueilla. Päätelmät : Psykiatrinen avohoito voi olla tulevaisuudessa laajemmin toteutettavissa etävastaanottojen avulla.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume76
Issue number14
Pages (from-to)880-894
Number of pages15
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Teema : uniapnea. Vertaisarvioitu.

Fields of Science

  • Telephone
  • Telenursing
  • Psychiatric Nursing
  • Ambulatory Care
  • +methods
  • Attitude of Health Personnel
  • COVID-19
  • Pandemics
  • 3124 Neurology and psychiatry
  • 316 Nursing

Cite this