Reminder of the Dark Heritage of Humankind: Experiences of Finnish Cemetery Tourists of Visiting the Norvajärvi German Cemetery

Eerika Koskinen-Koivisto

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelen suomalaisten hautausmaaturisteiksi kutsumieni ihmisten kokemuksia vierailusta Norvajärven saksalaisella hautausmaalla, joka sijaitsee 18 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Toisen maailmansodan aikana Suomi liittoutui Saksan kanssa sallien Saksan armeijan operoida Pohjois-Suomessa Neuvostoliittoa vastaan 1941. Kaiken kaikkiaan taisteluissa pohjoisilla rintamilla kuoli yhteensä 15 000 saksalaista sotilasta. Suomen rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa syyskuussa edellytti, että saksalaiset oli ajettava pois maasta, ja entisten aseveljien välillä puhkesi sota, joka johti maltillisiin miehistötappioihin mutta laajamittaiseen aineellisen tuhoon kun saksalaiset polttivat vetäytyessään Suomen Lapin. Tuho jätti jälkeensä traumaattisia muistoja alueen asukkaille.

Norvajärven saksalainen hautausmaa perustettiin 1963, ja on ainut virallinen saksalaisten perustama muistomerkki Suomen Lapissa. Aineistoni koostuu internetissä julkaistuista blogikirjoituksista ja keskusteluista, joissa Norvajärven saksalaisella hautausmaalla vierailleet kuvailevat ja pohtivat kokemaansa. Lisäksi olen haastatellut henkilöitä, jotka osallistuvat hautausmaan ylläpitoon ja toimivat oppaina Rovaniemellä. Kysyn, miksi suomalaiset vierailevat hautausmaalla ja millainen kokemus vierailu on. Mitä hautausmaaturistit ajattelevat Lapin sotaan liittyvästä synkästä kulttuuriperinnöstä ja sen roolista osana paikallista ja kansallista historiaa? Analysoin artikkelissani blogikirjoituksia ja kuvia sekä omia kokemuksiani vierailusta saksalaisella hautausmaalla. Käytän fenomenologista viitekehystä ja kiinnitän analyysissäni erityistä huomiota aistikokemuksiin ja niitä seuraaviin pohdintoihin. Tutkimukseni osoittaa, että Norvajärven hautausmaalla vierailevat hautausmaaturistit ovat tietoisia paikallisesta historiasta ja Lapin synkästä kulttuuriperinnöstä. Vierailu syventää heidän ymmärrystään toisesta maailmansodasta ja johtaa pohdintoihin sodan seurauksista ja järjettömyydestä.
Original languageEnglish
JournalThanatos
Volume5
Issue number1
Pages (from-to)23-42
Number of pages20
ISSN2242-6280
Publication statusPublished - Jun 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 6160 Other humanities

Cite this