Rikostaustaisten nuorten kielellisten ja sosiaalisten taitojen tukeminen

Seija Pekkala, Päivi Rainò

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kielelliset ja sosiaaliset vaikeudet ovat yleisiä rikostaustaisilla nuorilla. Ne lisäävät heidän ongelmakäyttäytymistään ja riskiä tehdä uusia rikoksia sekä vaikuttavat nuorten pärjäämiseen poliisikuulusteluissa ja oikeusprosessissa. Tässä englanninkieliseen tutkimuskirjallisuuteen kohdistetussa katsauksessa selvitetään, millaista kuntoutusta ja tukea on tarjolla niille rikostaustaisille nuorille, joilla on kielellisiä ja sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia.

Tiedonhaussa löytyneistä 13 tieteellisestä tutkimusartikkelista kuudessa käsiteltiin rikostaustaisille nuorille suunnattuja interventioita, jotka sisälsivät sekä kielellisten että sosiaalisten taitojen kuntoutusta. Yksilöllisellä puheterapialla pystyttiin parantamaan nuorten puheen ymmärtämistä ja tuottoa, erityisesti sanastoa, kirjain–äänne-yhdistelyä, oikeinkirjoitusta, lauseenrakenteen hallintaa ja kerrontaa. Ryhmämuotoinen kuntoutus lisäsi nuorten taitoja ratkaista sosiaalisia ongelmatilanteita keskustellen. Seitsemässä artikkelissa kuvattiin laadullista tutkimusta: Kahdessa artikkelissa nuorten todettiin hyötyvän puheterapiasta, viidessä havaittiin kommunikaation avustamisen viranomaiskuulusteluissa olevan nuorten kielellisen suoriutumisen kannalta tärkeää. Interventioilla oli systeemisiäkin vaikutuksia siten, että rikostaustaisten nuorten kanssa toimivien työntekijöiden tietoisuus kasvoi, ja he saivat käyttöönsä erilaisia keinoja tukea vuorovaikutusongelmien kanssa kamppailevia nuoria.

Aihepiirin tutkimus on vielä vähäistä. Jo nyt voidaan kuitenkin todeta, että rikostaustaisten nuorten kommunikaation tukeminen voi lisätä nuorten itsetuntoa ja valmiuksia osallistua ja pärjätä oikeusprosessissa, hyötyä kuntoutusohjelmista, hankkia koulutusta, hoitaa omia asioitaan, luoda sosiaalisia suhteita ja sopeutua yhteiskuntaan. Se saattaa jopa estää uusintarikollisuutta. Puheterapia- ja kommunikaatioavustajan palveluita tulisi kehittää osana nuorisorikosoikeusjärjestelmää ja koulutusta järjestää rikostaustaisten kanssa toimiville työntekijöille, jotta he osaisivat tunnistaa ja ottaa huomioon nuorten kommunikaatiovaikeudet.
Original languageFinnish
JournalSosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
Volume59
Issue number4
ISSN0355-5097
DOIs
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu. Teemanumero : Työterveys. English abstract.

Fields of Science

  • 6163 Logopedics

Cite this