Rottweilerien käytöskartoitus

Research output: ThesisLicenciate's thesis

Abstract

Koirien käytösongelmat ovat voimakkaan tieteellisen kiinnostuksen kohteena ja esimerkiksi koirien aggressiivinen käyttäytyminen saa laajaa huomiota myös mediassa. Tämä lisensiaatin työ sisältää kirjallisuuskatsauksen koirien käyttäytymisestä sekä kokeellisen osan, jossa kartoitettiin suomalaisen rottweilerin käyttäytymistä. Tutkimushypoteesina oli aggressiivisen, puolustavan ja pelokkaan käyttäytymisen liittyminen toisiinsa sekä taustatekijöiden, kuten sosiaalistamisen vaikutus aggressiivisuuteen. Aineisto (514 koiraa) kerättiin omistajille suunnatulla kyselyllä ja analysoitiin pääkomponenttianalyysillä, jonka perusteella muodostui 13 käyttäytymispiirrettä. Käyttäytymispiirteet jakautuivat kuudeksi aggressiotyypiksi, joista yksi oli koiriin kohdistuvaa ja viisi ihmisiin kohdistuvaa. Viisi käyttäytymispiirrettä liittyi pelokkuuteen tai stressiin. Lisäksi omiksi käyttäytymispiirteiksi erottuivat kiihtyminen ja huomionhakukäytös, jotka eivät olleet voimakkaasti yhteydessä muihin käyttäytymispiirteisiin. Vastaajista 43 % koki koiran käyttäytymisen ongelmalliseksi. Rottweilereiden käytösongelmat ilmenivät suurelta osin toisia koiria ohittaessa (53 % koirista joilla raportoitiin ongelmia) aggressiivisena tai yli-innokkaana käyttäytymisenä. Aggressiivisuutta ja pelokkuutta esiintyi aineistossa vähän. Kaikissa aggressiivisuuteen tai pelokkuuteen liittyvissä käyttäytymisissä suurin osa koirista oli välinpitämättömiä tai osoitti vain lieviä merkkejä pelosta tai aggressiivisuudesta. Voimakkainta aggressio oli koiriin kohdistuvassa pelkoaggressiivisuudessa (keskiarvo (ka) 1,9 ± keskihajonta (SD) 1,8,) ja terävyydessä (ka 1,6 ± SD 1,6,), jotka olivat ainoat käyttäytymiskomponentit, joissa esiintyi aggressiivisuuden vakavinta muotoa (koira puree tai näykkää). Aggressio ihmisten kohtaamistilanteissa oli yhteydessä mm. koiriin kohdistuvaan pelkoaggressioon (rs = 0,39, p < 0,01), aggressioon käsiteltäessä (rs = 0,33, p < 0,01) sekä sosiaaliseen aggressioon (rs = 0,35, p < 0,01). Usein sosiaalistetut koirat olivat vähemmän pelkoaggressiivisia toisia koiria kohtaan (ka 0,8 ± SD 0,7) ja käsittelyaggressiivisia (ka 0,6 ± SD 0,6) kuin harvemmin sosiaalistut (koiriin kohdistuva pelkoaggressio ka 1,1 ± SD 0,8, p = 0,01) (käsittelyaggressio ka 0,8 ± SD 0,7, p < 0,01). Kiihtymiskäyttäytymistä ilmeni suurella osalla aineiston koirista (40 %) melko voimakkaasti, käytös ei ollut yhteydessä aggressiiviseen tai pelokkaaseen käytökseen. Kiihtyneisyyttä ilmeni enemmän harrastuskoirilla (ka 1,5 ± SD 0,4) kuin koirilla, jotka eivät harrasta (ka 1,4 ± SD 0,4, p = 0,04), mikä saattaa liittyä työskentelyintoon. Tulosten johtopäätöksenä rottweilereiden aggressiivinen käyttäytyminen vaikuttaa olevan voimakkaasti kytköksissä pelkoon tai levottomuuteen sekä rodun puolustavaan käyttäytymiseen. Kohtaamistilanteissa ilmenevän aggressiivisuuden yhteys useisiin pelkoon ja aggressiivisuuteen liittyviin käyttäytymispiirteisiin saattaa olla yhteydessä käyttäytymisen liittymisestä koiran yleiseen epävarmuuteen. Sosiaalistamistiheys ja harrastuneisuus voivat vaikuttaa useisiin käytöspiirteisiin.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - Jun 2012
MoE publication typeG3 Licentiate thesis

Fields of Science

  • 413 Veterinary science

Cite this

@phdthesis{fb73f14f13c044db9bdca008a5252556,
title = "Rottweilerien k{\"a}yt{\"o}skartoitus",
abstract = "Koirien k{\"a}yt{\"o}songelmat ovat voimakkaan tieteellisen kiinnostuksen kohteena ja esimerkiksi koirien aggressiivinen k{\"a}ytt{\"a}ytyminen saa laajaa huomiota my{\"o}s mediassa. T{\"a}m{\"a} lisensiaatin ty{\"o} sis{\"a}lt{\"a}{\"a} kirjallisuuskatsauksen koirien k{\"a}ytt{\"a}ytymisest{\"a} sek{\"a} kokeellisen osan, jossa kartoitettiin suomalaisen rottweilerin k{\"a}ytt{\"a}ytymist{\"a}. Tutkimushypoteesina oli aggressiivisen, puolustavan ja pelokkaan k{\"a}ytt{\"a}ytymisen liittyminen toisiinsa sek{\"a} taustatekij{\"o}iden, kuten sosiaalistamisen vaikutus aggressiivisuuteen. Aineisto (514 koiraa) ker{\"a}ttiin omistajille suunnatulla kyselyll{\"a} ja analysoitiin p{\"a}{\"a}komponenttianalyysill{\"a}, jonka perusteella muodostui 13 k{\"a}ytt{\"a}ytymispiirrett{\"a}. K{\"a}ytt{\"a}ytymispiirteet jakautuivat kuudeksi aggressiotyypiksi, joista yksi oli koiriin kohdistuvaa ja viisi ihmisiin kohdistuvaa. Viisi k{\"a}ytt{\"a}ytymispiirrett{\"a} liittyi pelokkuuteen tai stressiin. Lis{\"a}ksi omiksi k{\"a}ytt{\"a}ytymispiirteiksi erottuivat kiihtyminen ja huomionhakuk{\"a}yt{\"o}s, jotka eiv{\"a}t olleet voimakkaasti yhteydess{\"a} muihin k{\"a}ytt{\"a}ytymispiirteisiin. Vastaajista 43 {\%} koki koiran k{\"a}ytt{\"a}ytymisen ongelmalliseksi. Rottweilereiden k{\"a}yt{\"o}songelmat ilmeniv{\"a}t suurelta osin toisia koiria ohittaessa (53 {\%} koirista joilla raportoitiin ongelmia) aggressiivisena tai yli-innokkaana k{\"a}ytt{\"a}ytymisen{\"a}. Aggressiivisuutta ja pelokkuutta esiintyi aineistossa v{\"a}h{\"a}n. Kaikissa aggressiivisuuteen tai pelokkuuteen liittyviss{\"a} k{\"a}ytt{\"a}ytymisiss{\"a} suurin osa koirista oli v{\"a}linpit{\"a}m{\"a}tt{\"o}mi{\"a} tai osoitti vain lievi{\"a} merkkej{\"a} pelosta tai aggressiivisuudesta. Voimakkainta aggressio oli koiriin kohdistuvassa pelkoaggressiivisuudessa (keskiarvo (ka) 1,9 ± keskihajonta (SD) 1,8,) ja ter{\"a}vyydess{\"a} (ka 1,6 ± SD 1,6,), jotka olivat ainoat k{\"a}ytt{\"a}ytymiskomponentit, joissa esiintyi aggressiivisuuden vakavinta muotoa (koira puree tai n{\"a}ykk{\"a}{\"a}). Aggressio ihmisten kohtaamistilanteissa oli yhteydess{\"a} mm. koiriin kohdistuvaan pelkoaggressioon (rs = 0,39, p < 0,01), aggressioon k{\"a}sitelt{\"a}ess{\"a} (rs = 0,33, p < 0,01) sek{\"a} sosiaaliseen aggressioon (rs = 0,35, p < 0,01). Usein sosiaalistetut koirat olivat v{\"a}hemm{\"a}n pelkoaggressiivisia toisia koiria kohtaan (ka 0,8 ± SD 0,7) ja k{\"a}sittelyaggressiivisia (ka 0,6 ± SD 0,6) kuin harvemmin sosiaalistut (koiriin kohdistuva pelkoaggressio ka 1,1 ± SD 0,8, p = 0,01) (k{\"a}sittelyaggressio ka 0,8 ± SD 0,7, p < 0,01). Kiihtymisk{\"a}ytt{\"a}ytymist{\"a} ilmeni suurella osalla aineiston koirista (40 {\%}) melko voimakkaasti, k{\"a}yt{\"o}s ei ollut yhteydess{\"a} aggressiiviseen tai pelokkaaseen k{\"a}yt{\"o}kseen. Kiihtyneisyytt{\"a} ilmeni enemm{\"a}n harrastuskoirilla (ka 1,5 ± SD 0,4) kuin koirilla, jotka eiv{\"a}t harrasta (ka 1,4 ± SD 0,4, p = 0,04), mik{\"a} saattaa liitty{\"a} ty{\"o}skentelyintoon. Tulosten johtop{\"a}{\"a}t{\"o}ksen{\"a} rottweilereiden aggressiivinen k{\"a}ytt{\"a}ytyminen vaikuttaa olevan voimakkaasti kytk{\"o}ksiss{\"a} pelkoon tai levottomuuteen sek{\"a} rodun puolustavaan k{\"a}ytt{\"a}ytymiseen. Kohtaamistilanteissa ilmenev{\"a}n aggressiivisuuden yhteys useisiin pelkoon ja aggressiivisuuteen liittyviin k{\"a}ytt{\"a}ytymispiirteisiin saattaa olla yhteydess{\"a} k{\"a}ytt{\"a}ytymisen liittymisest{\"a} koiran yleiseen ep{\"a}varmuuteen. Sosiaalistamistiheys ja harrastuneisuus voivat vaikuttaa useisiin k{\"a}yt{\"o}spiirteisiin.",
keywords = "413 El{\"a}inl{\"a}{\"a}ketiede, el{\"a}inten hyvinvointi",
author = "Sanna Malkam{\"a}ki",
year = "2012",
month = "6",
language = "suomi",

}

Rottweilerien käytöskartoitus. / Malkamäki, Sanna.

2012. 80 p.

Research output: ThesisLicenciate's thesis

TY - THES

T1 - Rottweilerien käytöskartoitus

AU - Malkamäki, Sanna

PY - 2012/6

Y1 - 2012/6

N2 - Koirien käytösongelmat ovat voimakkaan tieteellisen kiinnostuksen kohteena ja esimerkiksi koirien aggressiivinen käyttäytyminen saa laajaa huomiota myös mediassa. Tämä lisensiaatin työ sisältää kirjallisuuskatsauksen koirien käyttäytymisestä sekä kokeellisen osan, jossa kartoitettiin suomalaisen rottweilerin käyttäytymistä. Tutkimushypoteesina oli aggressiivisen, puolustavan ja pelokkaan käyttäytymisen liittyminen toisiinsa sekä taustatekijöiden, kuten sosiaalistamisen vaikutus aggressiivisuuteen. Aineisto (514 koiraa) kerättiin omistajille suunnatulla kyselyllä ja analysoitiin pääkomponenttianalyysillä, jonka perusteella muodostui 13 käyttäytymispiirrettä. Käyttäytymispiirteet jakautuivat kuudeksi aggressiotyypiksi, joista yksi oli koiriin kohdistuvaa ja viisi ihmisiin kohdistuvaa. Viisi käyttäytymispiirrettä liittyi pelokkuuteen tai stressiin. Lisäksi omiksi käyttäytymispiirteiksi erottuivat kiihtyminen ja huomionhakukäytös, jotka eivät olleet voimakkaasti yhteydessä muihin käyttäytymispiirteisiin. Vastaajista 43 % koki koiran käyttäytymisen ongelmalliseksi. Rottweilereiden käytösongelmat ilmenivät suurelta osin toisia koiria ohittaessa (53 % koirista joilla raportoitiin ongelmia) aggressiivisena tai yli-innokkaana käyttäytymisenä. Aggressiivisuutta ja pelokkuutta esiintyi aineistossa vähän. Kaikissa aggressiivisuuteen tai pelokkuuteen liittyvissä käyttäytymisissä suurin osa koirista oli välinpitämättömiä tai osoitti vain lieviä merkkejä pelosta tai aggressiivisuudesta. Voimakkainta aggressio oli koiriin kohdistuvassa pelkoaggressiivisuudessa (keskiarvo (ka) 1,9 ± keskihajonta (SD) 1,8,) ja terävyydessä (ka 1,6 ± SD 1,6,), jotka olivat ainoat käyttäytymiskomponentit, joissa esiintyi aggressiivisuuden vakavinta muotoa (koira puree tai näykkää). Aggressio ihmisten kohtaamistilanteissa oli yhteydessä mm. koiriin kohdistuvaan pelkoaggressioon (rs = 0,39, p < 0,01), aggressioon käsiteltäessä (rs = 0,33, p < 0,01) sekä sosiaaliseen aggressioon (rs = 0,35, p < 0,01). Usein sosiaalistetut koirat olivat vähemmän pelkoaggressiivisia toisia koiria kohtaan (ka 0,8 ± SD 0,7) ja käsittelyaggressiivisia (ka 0,6 ± SD 0,6) kuin harvemmin sosiaalistut (koiriin kohdistuva pelkoaggressio ka 1,1 ± SD 0,8, p = 0,01) (käsittelyaggressio ka 0,8 ± SD 0,7, p < 0,01). Kiihtymiskäyttäytymistä ilmeni suurella osalla aineiston koirista (40 %) melko voimakkaasti, käytös ei ollut yhteydessä aggressiiviseen tai pelokkaaseen käytökseen. Kiihtyneisyyttä ilmeni enemmän harrastuskoirilla (ka 1,5 ± SD 0,4) kuin koirilla, jotka eivät harrasta (ka 1,4 ± SD 0,4, p = 0,04), mikä saattaa liittyä työskentelyintoon. Tulosten johtopäätöksenä rottweilereiden aggressiivinen käyttäytyminen vaikuttaa olevan voimakkaasti kytköksissä pelkoon tai levottomuuteen sekä rodun puolustavaan käyttäytymiseen. Kohtaamistilanteissa ilmenevän aggressiivisuuden yhteys useisiin pelkoon ja aggressiivisuuteen liittyviin käyttäytymispiirteisiin saattaa olla yhteydessä käyttäytymisen liittymisestä koiran yleiseen epävarmuuteen. Sosiaalistamistiheys ja harrastuneisuus voivat vaikuttaa useisiin käytöspiirteisiin.

AB - Koirien käytösongelmat ovat voimakkaan tieteellisen kiinnostuksen kohteena ja esimerkiksi koirien aggressiivinen käyttäytyminen saa laajaa huomiota myös mediassa. Tämä lisensiaatin työ sisältää kirjallisuuskatsauksen koirien käyttäytymisestä sekä kokeellisen osan, jossa kartoitettiin suomalaisen rottweilerin käyttäytymistä. Tutkimushypoteesina oli aggressiivisen, puolustavan ja pelokkaan käyttäytymisen liittyminen toisiinsa sekä taustatekijöiden, kuten sosiaalistamisen vaikutus aggressiivisuuteen. Aineisto (514 koiraa) kerättiin omistajille suunnatulla kyselyllä ja analysoitiin pääkomponenttianalyysillä, jonka perusteella muodostui 13 käyttäytymispiirrettä. Käyttäytymispiirteet jakautuivat kuudeksi aggressiotyypiksi, joista yksi oli koiriin kohdistuvaa ja viisi ihmisiin kohdistuvaa. Viisi käyttäytymispiirrettä liittyi pelokkuuteen tai stressiin. Lisäksi omiksi käyttäytymispiirteiksi erottuivat kiihtyminen ja huomionhakukäytös, jotka eivät olleet voimakkaasti yhteydessä muihin käyttäytymispiirteisiin. Vastaajista 43 % koki koiran käyttäytymisen ongelmalliseksi. Rottweilereiden käytösongelmat ilmenivät suurelta osin toisia koiria ohittaessa (53 % koirista joilla raportoitiin ongelmia) aggressiivisena tai yli-innokkaana käyttäytymisenä. Aggressiivisuutta ja pelokkuutta esiintyi aineistossa vähän. Kaikissa aggressiivisuuteen tai pelokkuuteen liittyvissä käyttäytymisissä suurin osa koirista oli välinpitämättömiä tai osoitti vain lieviä merkkejä pelosta tai aggressiivisuudesta. Voimakkainta aggressio oli koiriin kohdistuvassa pelkoaggressiivisuudessa (keskiarvo (ka) 1,9 ± keskihajonta (SD) 1,8,) ja terävyydessä (ka 1,6 ± SD 1,6,), jotka olivat ainoat käyttäytymiskomponentit, joissa esiintyi aggressiivisuuden vakavinta muotoa (koira puree tai näykkää). Aggressio ihmisten kohtaamistilanteissa oli yhteydessä mm. koiriin kohdistuvaan pelkoaggressioon (rs = 0,39, p < 0,01), aggressioon käsiteltäessä (rs = 0,33, p < 0,01) sekä sosiaaliseen aggressioon (rs = 0,35, p < 0,01). Usein sosiaalistetut koirat olivat vähemmän pelkoaggressiivisia toisia koiria kohtaan (ka 0,8 ± SD 0,7) ja käsittelyaggressiivisia (ka 0,6 ± SD 0,6) kuin harvemmin sosiaalistut (koiriin kohdistuva pelkoaggressio ka 1,1 ± SD 0,8, p = 0,01) (käsittelyaggressio ka 0,8 ± SD 0,7, p < 0,01). Kiihtymiskäyttäytymistä ilmeni suurella osalla aineiston koirista (40 %) melko voimakkaasti, käytös ei ollut yhteydessä aggressiiviseen tai pelokkaaseen käytökseen. Kiihtyneisyyttä ilmeni enemmän harrastuskoirilla (ka 1,5 ± SD 0,4) kuin koirilla, jotka eivät harrasta (ka 1,4 ± SD 0,4, p = 0,04), mikä saattaa liittyä työskentelyintoon. Tulosten johtopäätöksenä rottweilereiden aggressiivinen käyttäytyminen vaikuttaa olevan voimakkaasti kytköksissä pelkoon tai levottomuuteen sekä rodun puolustavaan käyttäytymiseen. Kohtaamistilanteissa ilmenevän aggressiivisuuden yhteys useisiin pelkoon ja aggressiivisuuteen liittyviin käyttäytymispiirteisiin saattaa olla yhteydessä käyttäytymisen liittymisestä koiran yleiseen epävarmuuteen. Sosiaalistamistiheys ja harrastuneisuus voivat vaikuttaa useisiin käytöspiirteisiin.

KW - 413 Eläinlääketiede

KW - eläinten hyvinvointi

M3 - Lisensiaatintutkielma

ER -