Abstract

Globaalit väestön kasvun, ilmastonmuutoksen ja kotieläintuotannon haasteet muodostavat viheliäisen ongelmavyyhden, joka muokkaa ruokajärjestelmiä. Uudet teknologiat ovat keskeisiä haasteiden ratkaisemisessa: esimerkiksi solumaataloudella viitataan tapaan tuottaa ruokaa eläinten ja kasvien sijasta soluviljelyteknologioilla bioreaktoreissa. Uusien ratkaisujen hyödyntäminen haastaa myös Suomen maaseutuja: millaisia muutokset ovat ja kuinka ne vaikuttavat toteutuessaan?

Esityksen lähtökohtana on oletus solumaatalouden kaltaisten teknologioiden yleistymisestä ja ruokajärjestelmien muutosten vaikutuksista maaseutuihin. Solumaatalouden yhteiskunnallisista hyödyistä ja haasteista ei ole vielä arvioita tai tutkimusta maaseutujen yhteydessä, joten mahdollisia vaikutuksia hahmotellaan tulevaisuuden skenaarion avulla. Tulevaisuuden ruokajärjestelmien teknologiat perustuvat arvovalinnoille, joita ei ole vielä tehty: niihin liittyy
eettisiä ja moraalisia tekijöitä, jotka ohjaavat esimerkiksi tuotantoeläinten tehtäviä osana ruoantuotantoa. Maaton ja eläimetön solumaatalous johtaa ekologisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Kestävämmän ruokajärjestelmän toteuttaminen jäsentää uudelleen ruoantuotantoa. Solumaatalous on vuodenaika- ja paikkariippumatonta sekä perustuu suljettuun ravinnekiertoon.

Skaalautuvat, hajautetut ja pienimuotoisen tuotannon mahdollistavat menetelmät lisäävät muutosjoustavuutta maaseuduilla. Perinteisten ja uusien tuotantomuotojen teknologiayhdistelmät tukevat toisiaan esimerkiksi luonnonmukaisia viljelymenetelmiä, kestävää energiantuotantoa ja solumaataloutta yhdistävissä ratkaisuissa. Muutos vaikuttaa myös talouteen ja työpaikkojen sijoittumiseen alueilla. Muutos haastaa perinteistä tuotantoa, mutta luo toimeliaisuutta solulinjojen ja -pankkien ylläpitämiseen, sekä soluviljely-yrittämiseen. Olennaisia kysymyksiä skenaariossa ovat, millaisia valmiuksia tulevaisuuden radikaalisti kestävämpi ruokajärjestelmä vaatii (solu)viljelijöiltä ja miten alueellisesti tasa-arvoista kehitystä voidaan tukea yhteiskunnallisella tasolla?
Original languageFinnish
Pages19
Number of pages1
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeNot Eligible
EventKohteena maaseutu: Maaseutututkijataaaminen - Hotelli Mesikämmen, Ähtäri, Finland
Duration: 22 Aug 201923 Aug 2019
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2019/

Conference

ConferenceKohteena maaseutu
Abbreviated titleMUA 2019
CountryFinland
CityÄhtäri
Period22/08/201923/08/2019
Internet address

Fields of Science

  • 4111 Agronomy

Cite this