Salasyntyisen aivoinfarktin jälkeen tehty avoimen soikean aukon sulku on turvallinen toimenpide

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : Potilailta, jotka ovat saaneet salasyntyisen eli ilman selvää syytä jääneen aivo infarktin, sydämen avoin soikea aukko (PFO) voidaan sulkea aivoinfarktin uusiutumisen estämiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lääkehoitoa. Menetelmät : Salasyntyisen aivoinfarktin sairastaneet ohjattiin PFO:n sulkuun, jos he olivat alle 60-vuotiaita, heillä oli kuvantamisella varmennettu aivoinfarkti, eikä muuta syytä aivoinfarktille löytynyt. Yli 60-vuotiaiden PFO suljettiin, jos aivoinfarkti uusiutui lääkehoidosta huolimatta. Sulkutoimenpiteet aloitettiin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2003. Sulkukriteerit täyttäneet potilaat vuoden 2019 loppuun saakka (n = 238) otettiin tutkimukseen. Mediaaniseuranta-aika oli 1,2 vuotta (alakvartiili 1,0; yläkvartiili 2,7). Tulokset : Sulkutoimenpide osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. Se tehtiin onnistuneesti 96 %:lle potilaista. Potilaista, joille asennettiin sulkulaite, 97 % kävi läpi suunnitellun seurannan ilman merkittäviä komplikaatioita tai pitkittynyttä sairaalahoitoa. Kahdentoista kuukauden suunnitellun seurannan jälkeen kolme potilasta (1,4 %) menehtyi ja neljä (1,9 %) sai uuden aivoverenkiertohäiriön (tapahtumien n = 5; 0,96 %/v). Päätelmät : PFO:n sulun jälkeen haittatapahtumat ovat harvinaisia, ja sulku estää hyvin uusinta-aivoinfarkteja.
Original languageFinnish
Article numbere34434
JournalSuomen lääkärilehti
Volume78
Issue number5-6
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu.

Fields of Science

  • Brain Infarction
  • +prevention & control
  • Foramen Ovale, Patent
  • +surgery
  • Treatment Outcome
  • Intraoperative Complications
  • Postoperative Complications
  • Atrial Fibrillation
  • 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology

Cite this