Sikiöaikainen alkoholialtistus ja FASD: tunnistaminen, hoito ja haittojen ehkäisy

Research output: Contribution to journalReview Articlepeer-review

Abstract

• Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiölle useaan elinjärjestelmään pysyviä vaurioita, ¬joiden vaikeusaste vaihtelee. • Tunnistamista olisi mahdollista tehostaa tutkimalla odottajilta alkoholin käyttöä mittaava veren fosfatidyyli¬etanoli (B-PEth) äitiysneuvoloissa. • Alkoholista on turvallisinta pidättäytyä koko raskauden ajan ja jo raskautta suunniteltaessa. • Sikiöaikana päihteille altistuneen lapsen epäedulliset elinolosuhteet saattavat lisätä kehityksen ongelmia. • Välittävä ja oikea-aikaisia virikkeitä tarjoava kasvuympäristö voi lieventää altistuksen haitallisia vaikutuksia.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume76
Issue number48
Pages (from-to)2879 - 2883
Number of pages5
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 3 Dec 2021
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Fields of Science

  • 3123 Gynaecology and paediatrics

Cite this