Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa

Tuuli Toivonen, Timo Jaakkola, Maria Vuori

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Abstract

Kumpulan kampus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kampusalueesta ja yli 6000 hengen päivittäinen työ- ja opiskelupaikka. Alueella toimii myös Ilmatieteen laitos, liikuntakeskus ja kasvitieteellinen puutarha. Kampusalueen liikenneyhteyksiä on kritisoitu suunnittelun eri vaiheissa, ja erityisesti joukkoliikenneyhteydet kampukselta länteen ovat olleet viime aikoina kiivaan keskustelun aihe.

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen hanke Kumpulan kampus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa tutki Kumpulan kampusalueen liikenteellistä sijoittumista vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena oli 1) analysoida kampuksen sijaintia nykyisessä joukkoliikenneverkossa sekä 2) kartoittaa kampuksen liikenneoloihin liittyviä kehitystarpeita kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskuudessa. Tarkoituksena oli tuottaa kampusalueen liikennesuunnittelua hyödyttäviä tuloksia sekä tukea siitä käytävää keskustelua. Menetelminä käytettiin paikkatietopohjaisia, joukkoliikennetietoja hyödyntäviä verkostoanalyysejä sekä kampuksella työskenteleville ja opiskeleville suunnattua kyselyä. Tutkimuksen tuloksia julkistettiin niiden valmistuttua myös hankkeen verkkosivuilla.

Tulosten perusteella Kumpulan kampus on melko hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhteydet ovat hyvät erityisesti Helsingin keskustaan sekä Koillis-Helsinkiin ja Vantaalle. Tulokset paljastavat kuitenkin kaksi liikenteellistä kipupistettä: 1) Paikallisesti kampuksen alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat kehnot, mikä heikentää myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luo mielikuvaa
liikenteellisesti keskeneräisestä kampuksesta. 2) Koko seudun mittakaavassa Kumpula kärsii julkisen liikenteen poikittaisyhteyksien heikkoudesta, mikä pidentää matka-aikoja kampukselta pääkaupunkiseudun länsiosiin, sekä Pasilan aseman ja lentokenttäyhteyden kautta myös muualle Suomeen ja ulkomaille.

YTV:n Reittiopas –palveluun pohjautuva analyysi osoitti, että kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskimääräinen matka-aika kotoa Kumpulanmäelle on 35 minuuttia, mutta alueellinen vaihtelu matka-ajoissa on huomattava: lännestä kampukselle matkaavien matka-ajat ovat selkeästi pidempiä kuin pääradan itäpuolelta tulevien. Myös vaihtojen määrä joukkoliikennematkan aikana on suurin Espoosta ja Kauniaisista matkaavilla (optimoiduissa reiteissä keskimäärin 1,7 vaihtoa). Monin paikoin pääkaupunkiseudun länsiosista matka-aika kampukselle venyy niin pitkäksi, ettei joukkoliikenne voi kilpailla yksityisautoilun kanssa. Kehnot yhteydet Pasilaan näkyvät myös Reittiopas-palvelun reittiehdotuksissa. Palvelu ehdottaa monille junalla matkustaville vaihtoa bussiin Pasilan sijaan jo Malmilla, vaikka bussimatka sieltä Kumpulaan on lähes kolminkertainen Pasila-Kumpula -väliin verrattuna. Junaa käytetään 11 %:ssa optimoiduista reiteistä.

Kampuksen liikenneoloja kartoittavassa kyselyssä tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastaajat valitsivat kevyen liikenteen väylien kehittämisen (67 % vastaajista), nopeampien joukkoliikenneyhteyksien luomisen eri suuntiin (50 %), joukkoliikenteen nousun kampukselle (38 %), sekä autoilun helpottamisen (19 %). Kyselyyn vastasi kaikkiaan 13 % kaikista kampuslaisista ja laitosten henkilökunnasta jopa 30 %.Vastaajista 53 % kirjoitti myös vapaamuotoisesti näkemyksiään kampuksen liikenneolojen kehittämisestä. Monissa kommenteissa tartuttiin keväällä 2009 velloneeseen kiistaan Kumpulanlaakson halki rakennettavasta Pietari Kalmin joukkoliikennekadusta. Valtaosassa sanallisista kommenteista vastustettiin kadun rakentamista ja esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Joukkoliikennevertailu paljasti eroja pääkaupunkiseudun kampusten saavutettavuudessa. Helsingin yliopiston kampuksista keskustakampus ja Meilahti ovat parhaiten ja Kumpulan kampus huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lyhyillä matka-ajoilla Viikki tavoittaa eniten asukkaita. 30 minuutin joukkoliikennematkan sisällä Kumpulasta asuu 109 000 asukasta ja Viikistä 171 000. Tunnin joukkoliikennematkalla Kumpulan tavoittaa 745 000 pääkaupunkiseutulaista, mikä on 17 % vähemmän kuin parhaiten menestynyt keskustakampus. Aaltoyliopiston kampuksista TKK ja TaiK ovat koko vertailussa huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Kalasataman ja Kyläsaaren rakentaminen asuinkäyttöön tuo Kumpulan ja Arabianrannan läheisyyteen kymmeniä tuhansia uusia asukkaita lähivuosikymmeninä. Tarve sujuville joukkoliikenneyhteyksille kasvaa entisestään. Tulevaisuudessa Kumpulan alueella on mahdollisuus kehittyä joukkoliikenteen pussinperästä koillisen kantakaupungin liikenteelliseksi solmukohdaksi. Kampuslaisten näkökulmasta joukkoliikenteen kehittäminen on kuitenkin kiireinen asia, jota tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää nopeammalla aikataululla kuin uudet asuinalueet rakentuvat. Yliopistokampusten hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys innovaatioita tukevalle yhteistyölle ja toimivalle monen kampuksen rakenteelle sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherHelsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Number of pages62
ISBN (Print)978-952-10-5939-1
ISBN (Electronic)978-952-10-5940-7
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeC1 Scientific book

Publication series

NameHelsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B
No.B55
ISSN (Print)0355-1105

Fields of Science

  • 117 Geography, Environmental sciences

Cite this

Toivonen, T., Jaakkola, T., & Vuori, M. (2010). Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa. (Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B; No. B55). Helsinki: Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos.
Toivonen, Tuuli ; Jaakkola, Timo ; Vuori, Maria. / Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa. Helsinki : Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, 2010. 62 p. (Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B; B55).
@book{adda83a499fe466394465bc33c2595bd,
title = "Solmukohta vai pussinper{\"a}? Kumpulan kampus p{\"a}{\"a}kaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa",
abstract = "Kumpulan kampus on yksi Helsingin yliopiston nelj{\"a}st{\"a} kampusalueesta ja yli 6000 hengen p{\"a}ivitt{\"a}inen ty{\"o}- ja opiskelupaikka. Alueella toimii my{\"o}s Ilmatieteen laitos, liikuntakeskus ja kasvitieteellinen puutarha. Kampusalueen liikenneyhteyksi{\"a} on kritisoitu suunnittelun eri vaiheissa, ja erityisesti joukkoliikenneyhteydet kampukselta l{\"a}nteen ovat olleet viime aikoina kiivaan keskustelun aihe.Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen hanke Kumpulan kampus P{\"a}{\"a}kaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa tutki Kumpulan kampusalueen liikenteellist{\"a} sijoittumista vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena oli 1) analysoida kampuksen sijaintia nykyisess{\"a} joukkoliikenneverkossa sek{\"a} 2) kartoittaa kampuksen liikenneoloihin liittyvi{\"a} kehitystarpeita kampuksella ty{\"o}skentelevien ja opiskelevien keskuudessa. Tarkoituksena oli tuottaa kampusalueen liikennesuunnittelua hy{\"o}dytt{\"a}vi{\"a} tuloksia sek{\"a} tukea siit{\"a} k{\"a}yt{\"a}v{\"a}{\"a} keskustelua. Menetelmin{\"a} k{\"a}ytettiin paikkatietopohjaisia, joukkoliikennetietoja hy{\"o}dynt{\"a}vi{\"a} verkostoanalyysej{\"a} sek{\"a} kampuksella ty{\"o}skenteleville ja opiskeleville suunnattua kysely{\"a}. Tutkimuksen tuloksia julkistettiin niiden valmistuttua my{\"o}s hankkeen verkkosivuilla.Tulosten perusteella Kumpulan kampus on melko hyvin saavutettavissa joukkoliikenteell{\"a}. Yhteydet ovat hyv{\"a}t erityisesti Helsingin keskustaan sek{\"a} Koillis-Helsinkiin ja Vantaalle. Tulokset paljastavat kuitenkin kaksi liikenteellist{\"a} kipupistett{\"a}: 1) Paikallisesti kampuksen alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat kehnot, mik{\"a} heikent{\"a}{\"a} my{\"o}s joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luo mielikuvaaliikenteellisesti keskener{\"a}isest{\"a} kampuksesta. 2) Koko seudun mittakaavassa Kumpula k{\"a}rsii julkisen liikenteen poikittaisyhteyksien heikkoudesta, mik{\"a} pident{\"a}{\"a} matka-aikoja kampukselta p{\"a}{\"a}kaupunkiseudun l{\"a}nsiosiin, sek{\"a} Pasilan aseman ja lentokentt{\"a}yhteyden kautta my{\"o}s muualle Suomeen ja ulkomaille.YTV:n Reittiopas –palveluun pohjautuva analyysi osoitti, ett{\"a} kampuksella ty{\"o}skentelevien ja opiskelevien keskim{\"a}{\"a}r{\"a}inen matka-aika kotoa Kumpulanm{\"a}elle on 35 minuuttia, mutta alueellinen vaihtelu matka-ajoissa on huomattava: l{\"a}nnest{\"a} kampukselle matkaavien matka-ajat ovat selke{\"a}sti pidempi{\"a} kuin p{\"a}{\"a}radan it{\"a}puolelta tulevien. My{\"o}s vaihtojen m{\"a}{\"a}r{\"a} joukkoliikennematkan aikana on suurin Espoosta ja Kauniaisista matkaavilla (optimoiduissa reiteiss{\"a} keskim{\"a}{\"a}rin 1,7 vaihtoa). Monin paikoin p{\"a}{\"a}kaupunkiseudun l{\"a}nsiosista matka-aika kampukselle venyy niin pitk{\"a}ksi, ettei joukkoliikenne voi kilpailla yksityisautoilun kanssa. Kehnot yhteydet Pasilaan n{\"a}kyv{\"a}t my{\"o}s Reittiopas-palvelun reittiehdotuksissa. Palvelu ehdottaa monille junalla matkustaville vaihtoa bussiin Pasilan sijaan jo Malmilla, vaikka bussimatka sielt{\"a} Kumpulaan on l{\"a}hes kolminkertainen Pasila-Kumpula -v{\"a}liin verrattuna. Junaa k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n 11 {\%}:ssa optimoiduista reiteist{\"a}.Kampuksen liikenneoloja kartoittavassa kyselyss{\"a} t{\"a}rkeimmiksi kehityskohteiksi vastaajat valitsivat kevyen liikenteen v{\"a}ylien kehitt{\"a}misen (67 {\%} vastaajista), nopeampien joukkoliikenneyhteyksien luomisen eri suuntiin (50 {\%}), joukkoliikenteen nousun kampukselle (38 {\%}), sek{\"a} autoilun helpottamisen (19 {\%}). Kyselyyn vastasi kaikkiaan 13 {\%} kaikista kampuslaisista ja laitosten henkil{\"o}kunnasta jopa 30 {\%}.Vastaajista 53 {\%} kirjoitti my{\"o}s vapaamuotoisesti n{\"a}kemyksi{\"a}{\"a}n kampuksen liikenneolojen kehitt{\"a}misest{\"a}. Monissa kommenteissa tartuttiin kev{\"a}{\"a}ll{\"a} 2009 velloneeseen kiistaan Kumpulanlaakson halki rakennettavasta Pietari Kalmin joukkoliikennekadusta. Valtaosassa sanallisista kommenteista vastustettiin kadun rakentamista ja esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja.Joukkoliikennevertailu paljasti eroja p{\"a}{\"a}kaupunkiseudun kampusten saavutettavuudessa. Helsingin yliopiston kampuksista keskustakampus ja Meilahti ovat parhaiten ja Kumpulan kampus huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteell{\"a}. Lyhyill{\"a} matka-ajoilla Viikki tavoittaa eniten asukkaita. 30 minuutin joukkoliikennematkan sis{\"a}ll{\"a} Kumpulasta asuu 109 000 asukasta ja Viikist{\"a} 171 000. Tunnin joukkoliikennematkalla Kumpulan tavoittaa 745 000 p{\"a}{\"a}kaupunkiseutulaista, mik{\"a} on 17 {\%} v{\"a}hemm{\"a}n kuin parhaiten menestynyt keskustakampus. Aaltoyliopiston kampuksista TKK ja TaiK ovat koko vertailussa huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteell{\"a}.Kalasataman ja Kyl{\"a}saaren rakentaminen asuink{\"a}ytt{\"o}{\"o}n tuo Kumpulan ja Arabianrannan l{\"a}heisyyteen kymmeni{\"a} tuhansia uusia asukkaita l{\"a}hivuosikymmenin{\"a}. Tarve sujuville joukkoliikenneyhteyksille kasvaa entisest{\"a}{\"a}n. Tulevaisuudessa Kumpulan alueella on mahdollisuus kehitty{\"a} joukkoliikenteen pussinper{\"a}st{\"a} koillisen kantakaupungin liikenteelliseksi solmukohdaksi. Kampuslaisten n{\"a}k{\"o}kulmasta joukkoliikenteen kehitt{\"a}minen on kuitenkin kiireinen asia, jota tulisi mahdollisuuksien mukaan edist{\"a}{\"a} nopeammalla aikataululla kuin uudet asuinalueet rakentuvat. Yliopistokampusten hyv{\"a}t liikenneyhteydet ovat edellytys innovaatioita tukevalle yhteisty{\"o}lle ja toimivalle monen kampuksen rakenteelle sek{\"a} Helsingin yliopistossa ett{\"a} Aalto-yliopistossa.",
keywords = "117 Maantiede ja ymp{\"a}rist{\"o}tieteet",
author = "Tuuli Toivonen and Timo Jaakkola and Maria Vuori",
year = "2010",
language = "suomi",
isbn = "978-952-10-5939-1",
series = "Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B",
publisher = "Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos",
number = "B55",
address = "Suomi",

}

Toivonen, T, Jaakkola, T & Vuori, M 2010, Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B, no. B55, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsinki.

Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa. / Toivonen, Tuuli; Jaakkola, Timo; Vuori, Maria.

Helsinki : Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, 2010. 62 p. (Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B; No. B55).

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

TY - BOOK

T1 - Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa

AU - Toivonen, Tuuli

AU - Jaakkola, Timo

AU - Vuori, Maria

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Kumpulan kampus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kampusalueesta ja yli 6000 hengen päivittäinen työ- ja opiskelupaikka. Alueella toimii myös Ilmatieteen laitos, liikuntakeskus ja kasvitieteellinen puutarha. Kampusalueen liikenneyhteyksiä on kritisoitu suunnittelun eri vaiheissa, ja erityisesti joukkoliikenneyhteydet kampukselta länteen ovat olleet viime aikoina kiivaan keskustelun aihe.Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen hanke Kumpulan kampus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa tutki Kumpulan kampusalueen liikenteellistä sijoittumista vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena oli 1) analysoida kampuksen sijaintia nykyisessä joukkoliikenneverkossa sekä 2) kartoittaa kampuksen liikenneoloihin liittyviä kehitystarpeita kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskuudessa. Tarkoituksena oli tuottaa kampusalueen liikennesuunnittelua hyödyttäviä tuloksia sekä tukea siitä käytävää keskustelua. Menetelminä käytettiin paikkatietopohjaisia, joukkoliikennetietoja hyödyntäviä verkostoanalyysejä sekä kampuksella työskenteleville ja opiskeleville suunnattua kyselyä. Tutkimuksen tuloksia julkistettiin niiden valmistuttua myös hankkeen verkkosivuilla.Tulosten perusteella Kumpulan kampus on melko hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhteydet ovat hyvät erityisesti Helsingin keskustaan sekä Koillis-Helsinkiin ja Vantaalle. Tulokset paljastavat kuitenkin kaksi liikenteellistä kipupistettä: 1) Paikallisesti kampuksen alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat kehnot, mikä heikentää myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luo mielikuvaaliikenteellisesti keskeneräisestä kampuksesta. 2) Koko seudun mittakaavassa Kumpula kärsii julkisen liikenteen poikittaisyhteyksien heikkoudesta, mikä pidentää matka-aikoja kampukselta pääkaupunkiseudun länsiosiin, sekä Pasilan aseman ja lentokenttäyhteyden kautta myös muualle Suomeen ja ulkomaille.YTV:n Reittiopas –palveluun pohjautuva analyysi osoitti, että kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskimääräinen matka-aika kotoa Kumpulanmäelle on 35 minuuttia, mutta alueellinen vaihtelu matka-ajoissa on huomattava: lännestä kampukselle matkaavien matka-ajat ovat selkeästi pidempiä kuin pääradan itäpuolelta tulevien. Myös vaihtojen määrä joukkoliikennematkan aikana on suurin Espoosta ja Kauniaisista matkaavilla (optimoiduissa reiteissä keskimäärin 1,7 vaihtoa). Monin paikoin pääkaupunkiseudun länsiosista matka-aika kampukselle venyy niin pitkäksi, ettei joukkoliikenne voi kilpailla yksityisautoilun kanssa. Kehnot yhteydet Pasilaan näkyvät myös Reittiopas-palvelun reittiehdotuksissa. Palvelu ehdottaa monille junalla matkustaville vaihtoa bussiin Pasilan sijaan jo Malmilla, vaikka bussimatka sieltä Kumpulaan on lähes kolminkertainen Pasila-Kumpula -väliin verrattuna. Junaa käytetään 11 %:ssa optimoiduista reiteistä.Kampuksen liikenneoloja kartoittavassa kyselyssä tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastaajat valitsivat kevyen liikenteen väylien kehittämisen (67 % vastaajista), nopeampien joukkoliikenneyhteyksien luomisen eri suuntiin (50 %), joukkoliikenteen nousun kampukselle (38 %), sekä autoilun helpottamisen (19 %). Kyselyyn vastasi kaikkiaan 13 % kaikista kampuslaisista ja laitosten henkilökunnasta jopa 30 %.Vastaajista 53 % kirjoitti myös vapaamuotoisesti näkemyksiään kampuksen liikenneolojen kehittämisestä. Monissa kommenteissa tartuttiin keväällä 2009 velloneeseen kiistaan Kumpulanlaakson halki rakennettavasta Pietari Kalmin joukkoliikennekadusta. Valtaosassa sanallisista kommenteista vastustettiin kadun rakentamista ja esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja.Joukkoliikennevertailu paljasti eroja pääkaupunkiseudun kampusten saavutettavuudessa. Helsingin yliopiston kampuksista keskustakampus ja Meilahti ovat parhaiten ja Kumpulan kampus huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lyhyillä matka-ajoilla Viikki tavoittaa eniten asukkaita. 30 minuutin joukkoliikennematkan sisällä Kumpulasta asuu 109 000 asukasta ja Viikistä 171 000. Tunnin joukkoliikennematkalla Kumpulan tavoittaa 745 000 pääkaupunkiseutulaista, mikä on 17 % vähemmän kuin parhaiten menestynyt keskustakampus. Aaltoyliopiston kampuksista TKK ja TaiK ovat koko vertailussa huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä.Kalasataman ja Kyläsaaren rakentaminen asuinkäyttöön tuo Kumpulan ja Arabianrannan läheisyyteen kymmeniä tuhansia uusia asukkaita lähivuosikymmeninä. Tarve sujuville joukkoliikenneyhteyksille kasvaa entisestään. Tulevaisuudessa Kumpulan alueella on mahdollisuus kehittyä joukkoliikenteen pussinperästä koillisen kantakaupungin liikenteelliseksi solmukohdaksi. Kampuslaisten näkökulmasta joukkoliikenteen kehittäminen on kuitenkin kiireinen asia, jota tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää nopeammalla aikataululla kuin uudet asuinalueet rakentuvat. Yliopistokampusten hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys innovaatioita tukevalle yhteistyölle ja toimivalle monen kampuksen rakenteelle sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa.

AB - Kumpulan kampus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kampusalueesta ja yli 6000 hengen päivittäinen työ- ja opiskelupaikka. Alueella toimii myös Ilmatieteen laitos, liikuntakeskus ja kasvitieteellinen puutarha. Kampusalueen liikenneyhteyksiä on kritisoitu suunnittelun eri vaiheissa, ja erityisesti joukkoliikenneyhteydet kampukselta länteen ovat olleet viime aikoina kiivaan keskustelun aihe.Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen hanke Kumpulan kampus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa tutki Kumpulan kampusalueen liikenteellistä sijoittumista vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena oli 1) analysoida kampuksen sijaintia nykyisessä joukkoliikenneverkossa sekä 2) kartoittaa kampuksen liikenneoloihin liittyviä kehitystarpeita kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskuudessa. Tarkoituksena oli tuottaa kampusalueen liikennesuunnittelua hyödyttäviä tuloksia sekä tukea siitä käytävää keskustelua. Menetelminä käytettiin paikkatietopohjaisia, joukkoliikennetietoja hyödyntäviä verkostoanalyysejä sekä kampuksella työskenteleville ja opiskeleville suunnattua kyselyä. Tutkimuksen tuloksia julkistettiin niiden valmistuttua myös hankkeen verkkosivuilla.Tulosten perusteella Kumpulan kampus on melko hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhteydet ovat hyvät erityisesti Helsingin keskustaan sekä Koillis-Helsinkiin ja Vantaalle. Tulokset paljastavat kuitenkin kaksi liikenteellistä kipupistettä: 1) Paikallisesti kampuksen alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat kehnot, mikä heikentää myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luo mielikuvaaliikenteellisesti keskeneräisestä kampuksesta. 2) Koko seudun mittakaavassa Kumpula kärsii julkisen liikenteen poikittaisyhteyksien heikkoudesta, mikä pidentää matka-aikoja kampukselta pääkaupunkiseudun länsiosiin, sekä Pasilan aseman ja lentokenttäyhteyden kautta myös muualle Suomeen ja ulkomaille.YTV:n Reittiopas –palveluun pohjautuva analyysi osoitti, että kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskimääräinen matka-aika kotoa Kumpulanmäelle on 35 minuuttia, mutta alueellinen vaihtelu matka-ajoissa on huomattava: lännestä kampukselle matkaavien matka-ajat ovat selkeästi pidempiä kuin pääradan itäpuolelta tulevien. Myös vaihtojen määrä joukkoliikennematkan aikana on suurin Espoosta ja Kauniaisista matkaavilla (optimoiduissa reiteissä keskimäärin 1,7 vaihtoa). Monin paikoin pääkaupunkiseudun länsiosista matka-aika kampukselle venyy niin pitkäksi, ettei joukkoliikenne voi kilpailla yksityisautoilun kanssa. Kehnot yhteydet Pasilaan näkyvät myös Reittiopas-palvelun reittiehdotuksissa. Palvelu ehdottaa monille junalla matkustaville vaihtoa bussiin Pasilan sijaan jo Malmilla, vaikka bussimatka sieltä Kumpulaan on lähes kolminkertainen Pasila-Kumpula -väliin verrattuna. Junaa käytetään 11 %:ssa optimoiduista reiteistä.Kampuksen liikenneoloja kartoittavassa kyselyssä tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastaajat valitsivat kevyen liikenteen väylien kehittämisen (67 % vastaajista), nopeampien joukkoliikenneyhteyksien luomisen eri suuntiin (50 %), joukkoliikenteen nousun kampukselle (38 %), sekä autoilun helpottamisen (19 %). Kyselyyn vastasi kaikkiaan 13 % kaikista kampuslaisista ja laitosten henkilökunnasta jopa 30 %.Vastaajista 53 % kirjoitti myös vapaamuotoisesti näkemyksiään kampuksen liikenneolojen kehittämisestä. Monissa kommenteissa tartuttiin keväällä 2009 velloneeseen kiistaan Kumpulanlaakson halki rakennettavasta Pietari Kalmin joukkoliikennekadusta. Valtaosassa sanallisista kommenteista vastustettiin kadun rakentamista ja esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja.Joukkoliikennevertailu paljasti eroja pääkaupunkiseudun kampusten saavutettavuudessa. Helsingin yliopiston kampuksista keskustakampus ja Meilahti ovat parhaiten ja Kumpulan kampus huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lyhyillä matka-ajoilla Viikki tavoittaa eniten asukkaita. 30 minuutin joukkoliikennematkan sisällä Kumpulasta asuu 109 000 asukasta ja Viikistä 171 000. Tunnin joukkoliikennematkalla Kumpulan tavoittaa 745 000 pääkaupunkiseutulaista, mikä on 17 % vähemmän kuin parhaiten menestynyt keskustakampus. Aaltoyliopiston kampuksista TKK ja TaiK ovat koko vertailussa huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä.Kalasataman ja Kyläsaaren rakentaminen asuinkäyttöön tuo Kumpulan ja Arabianrannan läheisyyteen kymmeniä tuhansia uusia asukkaita lähivuosikymmeninä. Tarve sujuville joukkoliikenneyhteyksille kasvaa entisestään. Tulevaisuudessa Kumpulan alueella on mahdollisuus kehittyä joukkoliikenteen pussinperästä koillisen kantakaupungin liikenteelliseksi solmukohdaksi. Kampuslaisten näkökulmasta joukkoliikenteen kehittäminen on kuitenkin kiireinen asia, jota tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää nopeammalla aikataululla kuin uudet asuinalueet rakentuvat. Yliopistokampusten hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys innovaatioita tukevalle yhteistyölle ja toimivalle monen kampuksen rakenteelle sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa.

KW - 117 Maantiede ja ympäristötieteet

M3 - Kirja

SN - 978-952-10-5939-1

T3 - Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B

BT - Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa

PB - Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos

CY - Helsinki

ER -

Toivonen T, Jaakkola T, Vuori M. Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa. Helsinki: Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, 2010. 62 p. (Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B; B55).