Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia keskinäisiä yhteyksiä sosiodigitaalisella osallistumisella, nukkumistottumuksilla ja hyvinvoinnilla on. Tarkemmin tarkasteltiin sitä, millaisia nukkumistottumuksia kuudesluokkalaisilla helsinkiläisillä on sekä sitä, miten sosiodigitaalinen osallistuminen on yhteydessä oppilaiden unenlaatuun, nukkumisen määrään ja nukkumaanmenoaikaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, miten sosiodigitaalinen osallistuminen ja nukkumistottumukset ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja koulu-uupumukseen. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää, millainen selittävä rooli nukkumistottumuksilla on sosiodigitaalisen osallistumisen sekä hyvinvoinnin yhteyksien välillä. Tämä tutkimusasetelma valittiin, koska aikaisemmissa tutkimuksissa näiden kolmen tekijän yhteyksiä ei ole Suomessa tutkittu peruskoulun alakoululaisten osalta. Tutkimusasetelma oli tärkeä, sillä riittävän ja laadukkaan unen merkitys kasvuiässä olevalle kuudesluokkalaiselle on välttämätöntä oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tämän tutkimuksen avulla voidaan lisätä vanhempien ja kasvattajien ymmärrystä teknologian käytön ja nukkumistottumusten merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille. Tässä tutkimuksessa käytettiin laajaa (N=696) Mind the Gap -kyselyaineistoa, joka kerättiin 33 helsinkiläisen koulun kuudesluokkaisilta keväällä 2013. Vastaajien nukkumistottumuksia tarkasteltiin keskiarvojen avulla ja alustavia muuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Polkumallianalyysien avulla tarkasteltiin sosiodigitaalisen osallistumisen ja nukkumistottumusten yhteyksiä hyvinvointiin ja sitä, kuinka nukkumistottumukset selittivät sosiodigitaalisen osallistumisen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Kaikki
tutkimuksen analyysit tehtiin erikseen tytöille ja pojille.
Tulokset osoittivat, että helsinkiläiset kuudesluokkalaiset pojat nukkuivat sekä enemmän että paremmin kuin tytöt. Aktiivinen sosiodigitaalinen osallistuminen oli tytöillä yhteydessä heikompaan unenlaatuun ja vähäisempään nukkumisen määrään. Sekä tytöillä että pojilla aktiivinen sosiodigitaalinen osallistuminen oli yhteydessä myöhäisempään nukkumaanmenoaikaan. Tyttöjen unenlaatu selitti osittain sosiodigitaalisen osallistumisen ja koulu-uupumuksen sekä elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä. Nukkumisen määrä selitti myös osittain
sosiodigitaalisen osallistumisen ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä tytöillä. Pojilla nukkumistottumukset eivät selittäneet sosiodigitaalisen osallistumisen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.
Original languageFinnish
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Publication statusPublished - Apr 2017
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this