Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Varhaislapsuuden fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella on
lukuisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedon
mukaan suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei liiku tarpeeksi. Tarvitaankin
lisää tietoa vähäisempään liikkumiseen yhteydessä olevista
tekijöistä eri konteksteissa (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lasten
sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisesti
mitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna.
Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja
2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiin
yhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liikemittaria
viikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi.
Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminen
ja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväkotipäivinä
(myöhemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksiä tutkittiin
kovarianssianalyyseillä vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsen
sukupuolella ja iällä. Äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseen
tutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio.
Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväkodissa,
arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa
päiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaampaan
poikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, mutta
vähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena
ja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä oli
vähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissa
tutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaan
liikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla,
ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumiseen
yhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla.
Original languageFinnish
JournalLiikunta & Tiede
Volume54
Issue number6
Pages (from-to)81-87
ISSN0358-7010
Publication statusPublished - 18 Dec 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 416 Food Science
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this