Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Panu Kalmi, Saara Vaahtoniemi, Anu Raijas, Mette Ranta, Olli-Pekka Ruuskanen, Gökhan Buturak

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisten talousosaamista hyödyntäen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n piirissä olevan kansainvälisen talousopetusverkoston (International Network on Financial Education, INFE) kehittämää talousosaamisen mittaristoa. Tarkastelemme sekä talousosaamisen tasoa että sen jakautumista väestöryhmien välillä. Talousosaamisesta on olemassa erilaisia käsitteitä ja mittaustapoja. Keskustelemme artikkelin aluksi talousosaamisen erilaisista määritelmistä, mukaan lukien digitaalisen talousosaamisen käsitteestä. Syynä OECD/INFE:n metodologian käyttöön tässä artikkelissa on se, että näin pystytään tuottamaan vertailukelpoista aineistoa suomalaisten talousosaamisen tason arviointiin muihin maihin verrattuna. Tehty tutkimus toteuttaa osaltaan talousosaamisen kansallisen strategian tavoitteita.
Original languageFinnish
JournalKansantaloudellinen Aikakauskirja
Volume119
Issue number3
Pages (from-to)284-305
Number of pages22
ISSN0022-8427
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 511 Economics

Cite this