Suomen kansantalouden suhdanneindeksi 2009-2014

Markku Lanne, Henri Nyberg

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Makroekonometrisessa kirjallisuudessa on viime vuosina esitetty useita menetelmiä talouden suhdannetilan mittaamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa vuonna 2009 esittämämme Suomen suhdanneindeksin kehitystä menneiden viiden vuoden aikana. Indeksi mittaa Suomen taloudellista aktiviteettia kuukausitasolla. Kiinnitämme huomiota erityisesti indeksin implikoimiin Suomen talouden
suhdannekäänteisiin ja indeksisarjan tarkentumiseen ajan kuluessa. Suhdanneindeksin kehitys noudattelee ehkä keskeisimmän kuukausittaisen suomalaisen suhdanneindikaattorin, Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajan, kehitystä, mutta sen etuna on edelleen tätä nopeampi saatavuus. Indeksin ajoittamat suhdanteiden käännepisteet ovat sopusoinnussa muiden Euroopan maiden käännepisteiden kanssa. Indeksi on päivittynyt
vähän, ts. sen aikasarja ei ole voimakkaasti muuttunut sen pohjana olevia aikasarjoja tarkistettaessa, mikä kertoo sen hyvästä toimivuudesta.
Original languageFinnish
JournalKansantaloudellinen Aikakauskirja
Volume111
Issue number1
Pages (from-to)6-15
Number of pages10
ISSN0022-8427
Publication statusPublished - Mar 2015
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 511 Economics

Cite this