Surrealistisen runouden kieli

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Surrealistisen runous pyrki uudistamaan runoutta keskittymällä runomuotojen sijasta runouden kieleen, erityisesti runokuviin. Näitä piirteitä on mahdollista analysoida ranskalaisen kielitieteilijä Jean Cohen runouden kielen erityispiirteiden luokittelun valossa. Surrealistisessa runoudessa löytyy Cohenin kuvaamia poikkeamia proosasta kaikilla Cohenin mainitsemilla semanttisilla tasoilla, erityisesti määreissä, predikaatiossa ja koordinaatiossa. Surrealistisen runouden rakenteellinen analyysi paljastaa samalla kaksi olennaista seikkaa surrealistisesta runoudesta. Ensinnäkin surrealismi jatkaa romantiikan ja symbolismin aloittamaa perinnettä, jossa poikkeamat proosan kielestä jatkuvasti lisääntyvät. Toiseksi analyysi paljastaa korosteisesti poikkeaminen semanttisen luonteen puhtaasti foneettisen tai syntaktisen tason kustannuksella. Näin surrealististen runokuvien ja runollisen kielen analyysi paljastaa samalla surrealistien ”kieleen kohdistuvan operaation” rajat. Surrealistit eivät nimittäin pyrkineet futuristien tavoin vapauttamaan sanoja syntaksista tai hajottamaan kieltä sen elementteihin kuten dadaistisessa tai lettristisessä äänne- tai kirjainrunoudessa. Syyt tähän löytyvä surrealistisesta estetiikasta, joka pyrki mahdollisimman yllättäviin runokuviin. Yllätyksiä on nimittäin kielen sisällä mahdollista toteuttaa vain herättämällä lukijan odotuksia nojautumalla tuttuja syntaktisia muotoja ja sitten pettävällä systemaattisesti näitä odotuksia.
Original languageFinnish
Title of host publicationAvantgarde ja runouden kieli
EditorsIrmeli Hautamäki, Timo Kaitaro, Essi Syrén
Number of pages9
PublisherSuomen avantgarden ja modernismin seura
Publication date2022
Pages10–18
ISBN (Electronic)978-952-69144-0-4
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeB2 Book chapter

Publication series

NameSuomen avantgarden ja modernismin seuran julkaisuja
Number4
ISSN (Electronic)2490-0451

Fields of Science

  • 6122 Literature studies

Cite this