Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit: Kuvaus asiakastason ydinelementeistä, tavoitteista ja toimintamekanismeista

Research output: Working paperScientific

Abstract

Tämä työpaperi kuvaa suomalaisen systeemisen lastensuojelun toimintamallin keskeiset ydinelementit, tavoitteet ja toimintamekanismit. Kuvaus on kirjoitettu tutkijoiden vetämän työpajaprosessin pohjalta, missä tutkijat kutsuivat mallin kansalliseen kehittämiseen ja levittämiseen osallistuneita avainhenkilöitä työstämään yhteistä käsitystä mallin keskeisimmistä ominaisuuksista. Tutkijavetoisen prosessin tavoitteena on ollut kirkastaa ja konkretisoida systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Tällä tavoin mallin nykyiset ja uudet käyttäjät voivat paremmin arvioida, miten erilaiset paikalliset ratkaisut suhtautuvat tässä työpaperissa esitettyyn mallin peruskuvaukseen. Työpaperin kuvaus keskittyy lastensuojelun sosiaalityötä tekevien pysyvien systeemisten tiimien toimintaan. Systeemistä johtamista ja verkostotyötä kuvataan muissa työpapereissa. Systeeminen lastensuojelun toimintamalli rakentuu asiakastasolla kolmen ydinelementin ympärille, joita ovat systeeminen tiimi, systeeminen viikkokokous ja systeeminen asiakastyö. Näiden elementtien yksityiskohtaisen avaamisen lisäksi työpaperissa käsitellään sitä, millä mekanismeilla systeemisen tiimin uskotaan parantavan lastensuojelun sosiaalityön laatua, ja miten systeemisen asiakastyön uskotaan parantavan lastensuojelun tuloksia. Lisäksi käsitellään niitä kontekstitekijöitä, jotka mahdollistavat tai estävät työntekijöitä toimimasta mallin tarkoittamalla tavalla. Kuvaus on tarkoitettu ensisijaisesti mallin kehittäjien ja kouluttajien hyödynnettäväksi. Työpaperin on tarkoitus auttaa myös mallin tutkijoita muodostamaan hypoteeseja siitä, miten, millä perusteella ja missä olosuhteissa mallin on ajateltu tuottavan toivottuja tuloksia. Lisäksi kuvauksesta on ajateltu olevan hyötyä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan tarkemmin sitä, miten systeeminen malli eroaa jostakin toisesta tavasta tehdä lastensuojelun sosiaalityötä.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherTHL
Number of pages30
ISBN (Print)978-952-343-418-9
ISBN (Electronic)978-952-343-419-6
Publication statusPublished - 11 Dec 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Fields of Science

  • 5145 Social work

Cite this