Syyllisyys, häpeä ja arvot erilaisissa kulttuureissa

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä katsausartikkelissa perehdytään syyllisyyden ja häpeän tunteisiin ja arvoihin erilaisissa kulttuureissa. Ensin käydään läpi eri tutkimusperinteiden erilaisia tapoja ymmärtää syyllisyyden ja häpeän käsitteet sekä perehdytään tutkimustuloksiin näiden tunteiden luonteesta ja seurauksista sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Seuraavaksi kuvataan Schwartzin malli arvojen universaalista rakenteesta ja esitellään tuloksia arvojen yhtäläisyyksistä ja eroista eri kulttuureissa. Tämän jälkeen käsitellään syyllisyyden, häpeän ja arvojen yhteyksiä sekä yksilöiden että kulttuureiden tasolla, ja lopuksi pohditaan tulevaisuuden haasteita syyllisyyden ja häpeän kulttuureja vertailevassa tutkimuksessa.
Original languageFinnish
JournalPsykologia
Volume47
Issue number05-06
Pages (from-to)378-389
ISSN0355-1067
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Cite this