Tää on ollut meille kyllä tosi tuskasta.... Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista

Translated title of the contribution: This has been uphill to us: Stories of change projects in construction industry

Tarja Mäki, Hannele Kerosuo, Anssi Koskenvesa

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Abstract

Tässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin viiden eri yrityksen kehitys- ja muutoshankkeita sekä sitä, millaisia haasteita tai onnistumisia näiden läpiviemiseen liittyi. Tutkimusta varten havainnoitiin hankkeisiin liittyviä koulutuksia, haastateltiin hankkeisiin osallistuneita henkilöitä ja havainnoitiin toimintaa, jossa uusia toimintatapoja otettiin käyttöön. Lisäksi hankkeisiin osallistuneille yrityksille järjestettiin useita työpajoja, joissa pohdittiin mm. muutoksen haasteita ja miten niitä voitaisiin helpottaa tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneet muutoshankkeet esitellään tapahtumien kulkuna. Tapahtumat alkavat siitä, kun nykytoiminnan ongelmia pohditaan ja idea uudesta menetelmästä syntyy tai käyttöönotettava menetelmä valitaan. Ne jatkuvat siihen saakka, kun menetelmää vakiinnutetaan yrityksen toimintatavaksi tai vakiinnuttamista aletaan valmistella. Tarinoilla, joissa kehitysponnistukset tuottavat tuloksia, on selkeästi yhteisiä piirteitä. Vastaavasti niillä tarinoilla, joissa muutos tai kehitystyö ei etene odotetusti, on myös tunnistettavissa saman tyyppisiä haasteita. Tulokset osoittavat, että muutos edellyttää muutostarpeen ymmärtämistä, muutosprosessin vahvaa johtamista ja sitoutumista pitkäjänteiseen toimintaan. Muutoksessa on kyse uuden oppimisesta ja se vaatii aikaa, resursseja, koulutusta, ohjausta ja tukea erityisesti siinä vaiheessa, kun uutta opittua toimintatapaa viedään käytännön hankkeisiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimusmenetelmät ovat ekspansiivisen oppimisen teoria ja kehittävän työntutkimuksen menetelmä. Jokaisesta hankkeesta on laadittu nk. mikrosyklit, jotka perustuvat ekspansiivisen oppimisen sykliin. Syklit osoittavat kuinka kehitysprosessi etenee, katkeilee ja välillä palaan lähtöruutuun jatkuakseen taas kohti tavoiteltua päämäärää tai haihtuakseen uusien tavoitteiden noustessa kehittämisen kohteiksi.
Translated title of the contributionThis has been uphill to us: Stories of change projects in construction industry
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo, Finland
PublisherMittaviiva Oy
Number of pages128
ISBN (Print)978-952-94-0273-1
ISBN (Electronic)978-952-94-0274-8
Publication statusPublished - 29 Mar 2018
MoE publication typeE2 Popularised monograph

Fields of Science

  • 212 Civil and Construction engineering
  • muutos, yhteistyö, tuotannonohjaus, suunnittelu, rakentaminen, vakiinnuttaminen,
  • 516 Educational sciences
  • ekspansiivinen oppiminen, kehittävä työntutkimus, mikrosyklit, muutos, yhteistyö

Cite this