Teille on lähetys: Vuoden 2013 Helsingin Lähetysjuhlien kävijäkyselyn tutkimusraportti

Antti Räsänen, Timo Ryhänen

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Lähetystyö ja lähetyskannatus ovat olleet viime vuosina keskustelun polttopisteessä. Muutoksia ja myllerryksiä on tapahtunut myös Suomen Lähetysseurassa. Tämä tutkimus käsittelee lähetystyötä ruohonjuuritason näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen Lähetysseuran järjestämille Lähetysjuhlille osallistuneiden käsityksiä, mielipiteitä ja asenteita lähetystyöstä ja Lähetysjuhlista.

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella kesäkuussa 2013 Helsingissä pidetyiltä Lähetysjuhlilta. Aineisto on analysoitu tilastollisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Sosiaalinen pääoma alakäsitteineen muodostaa
tutkimuksen viitekehyksen, johon myös tutkimustuloksia suhteutetaan.
Tutkimus osoittaa, että Lähetysjuhlille osallistuu kirkollisesti suuntautunutta keski-ikäistä ja sitä vanhempaa väkeä. Lähetysjuhlat kokoavat lähialueilta eniten kävijöitä. Lähetysjuhlille tullaan kiinnostuksesta lähetystyötä kohtaan ja vanhasta tottumuksesta. Spontaanisti tulleita ei kovin paljoa joukossa ollut. Pääsääntöisesti Lähetysjuhlia pidetään merkityksellisenä ja monipuolisena tapahtumana. Kokemuksissa oli eroja sukupuolen, iän ja käyntikertojen
perusteella.

Lähetysjuhlien ydintehtäviä tulosten mukaan tulisi olla nuorten lähetyskasvatus, työ eikristittyjen parissa, julistustyö ja lähetystiedon ja -tietoisuuden lisääminen. Lähetysväki toivoo jokavuotisia Lähetysjuhlia, noin puolelle vastaajajoukosta riittäisi kaksipäiväiset juhlat kolmipäiväisten sijaan. Tulokset osoittavat, että naiset ja iäkkäämmät ovat todennäköisempiä lahjoittajia lähetystyöhön. Myös seurakunta-aktiivisuus ja tieto siitä, mihin rahat menevät, lisää lahjoitushalukkuutta.

Tutkimusjoukosta suuri osa oli seurakunta-aktiiveja. Näin tuloksilla on merkitystä arvioitaessa tämän noin 16 prosenttia kirkon jäsenistöstä kattavan ryhmän sosiaalisen pääoman muodostumista ja heidän näkemyksiään kirkon perustehtävistä: lähetyksestä ja kasvatuksesta.
Original languageFinnish
PublisherKirkon tutkimuskeskus
Number of pages50
ISBN (Electronic)978-951-693-337-8
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameKirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
No.39
ISSN (Electronic)2341-7641

Fields of Science

  • 614 Theology

Cite this